Я люблю Киев

КИЕВСКИЙ ФОРУМ
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
FORUMKIEV.COM

N-728-MI-2
ПОИСК ПО ТЕМАМ:
Вернуться   Форум Киев | ForumKiev.com > Политический форум > Политика Украины (лучшие темы раздела)

Сурогатні церкви та секти

Ответ
 
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 25.07.2013, 20:19   #1
Основа форума
 Аватар для роман степанович
IP:
Сообщений: 2,126
киевлянин
Получено "спасибо": 1,588
Очки репутации: 0
Мнения: 3320
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Сурогатні церкви та сектиНовые знакомства, полезные, интересные дискуссии...
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС
Культура "рашен" при повному провалі побудови окремої цивілізації під назвою "3-й Рим" хватається за будь-які можливості зберегти своє реноме. То вони помпезно "празднуют пабєду" по успішно вбитих 30 млн невинних людей. А тепер вони вийняли з архіву "празднованіє" того дня, коли князь Володимир силком зігнав киян і почав їх хрестити, чому опір був неймовірний. То чи варто це насилля святкувати? Розглянемо для цього історію питання.
Цитата:
ЦЕРКВА.

Як попередньо вказувалося, християнство нам дісталося з Ві-зантії, цих вже прогнивших залишків колись могутньої і впорядкованої Римської імперії. Якщо до Костянтина діяв принцип "Богові - боже, ке-сарю - кесареве", який сповідував відділення церкви від держави, то після вже пішла плутанина обопільного впливу двох структур. Багат-ство та загнивання державних структур перекинулося й на церкву. Ос-тання все більше приділяла увагу позолоті куполів церков ніж суті хри-стиянства. Тому й не дивно, що наших скандинавських князів спокуси-ла не вказана суть вчення, а велич бань Софії. Ось в такому вигляді ця релігія (як дзеркальце для папуаса) попала на наші терени.
Християнізація Русі мала все ж великий вплив на розвиток її культури та державності. Зміна релігії спричинила великі світогляд-ні зміни в людей – політеістична поганська релігія змінилась на мо-нотеістичну – православне християнство. Щодо змін в культурі, то християнізація Русі справила великий вплив на розвиток грамоти, освіти, книгописання, кам'яної архітектури, створила умови для ви-никнення такого виду мистецтва як іконопис, який набув самостій-ного розвитку. Звичайно, ці зміни не були одномоментними, але все ж таки, як ми бачимо, вже за сто років, в ХІ сторіччі й пізніше, християнство досить міцно займає свої позиції в Київській Русі. Та найбільша заслуга цього процесу була в тому, що наші предки, пе-ребуваючи на межі між культурою Європи та Азії, вибрали остаточ-но прив’язку до культури першої. Цей прогрес культури відбувався до навали монголів.
Пройшовши шлях від Константинополя через Київ православіє попало на терени варварських угро-фінських племен. Одинокі монахи продиралися в ті нетрі для усамітнення та месіанства. Та це месіанст-во місцевий люд сприймав вороже по причині ксенофобії. Перший но-сій цієї віри був навіть не слов’янин, а грек Леонтій, якого вбили воро-же налаштовані до нього угро-фіни. Та зерно все ж було кинуте і закрі-плене потім сподвижником Ісаєм, в якого знайшовся послідовник се-ред місцевих на ім’я Авраамій. До того ж відбувалася взаємна асимі-ляція прибулих туди просвітителів та місцевого люду. Я би сказав на-віть, що місцева культура більше впливала на месіан ніж вони на міс-цевий люд. Ця деградація прибулих доводила до того, що Константи-нополь не зважувався туди затверджувати митрополитів, був такий період навіть в 13 років. А причина була в варварстві місцевих. Прик-ладом такого варвара може бути Андрій, син Юрія Долгорукого. Він по причині цього варварства палив та грабував зі своїми дружками-нех-ристями з племені Меря київські храми в 1169 році, що потім не нава-жувалися без гострої необхідності робити навіть монголи. Потім він познущався над присланим Константинополем Феодором Калугером, який пробував навести лад в тамтешньому православ’ї. Він просто ос-ліпив його і відсік язика та праву руку не тільки за боротьбу Феодора проти двовірства, а й тому, що той протистояв розбещеності та бан-дитизму самого Андрія. І ось за такі «подвиги» місцеві прозвали Анд-рія Боголюбським. Тільки невідомо до якого бога вони його прив’яза-ли, бо вирослий в тих нетрях Андрій поклонявся і угро-фінським богам в образі каменів. Подібне варварство приводило навіть до того, що й деякі єпископи (Пахомій, Кіріл І, Іоан І) вимушені були замолювати свої гріхи в схизмі після життя в цьому середовищі.
Ще більше сурогатності отримала москальська церква після того, як попала під контроль ханів Золотої Орди. Після розгрому Києва та підкоренню своїй владі Константинополя (після війни з ним) хани перемістили центр керування православієм до своєї столиці – Сарая. Це було зроблено з метою контролю над християнським людом. Там же ця сурогатна церква прийняла клятву на вірність ханам, а взамін отримала підтримку з боку них через відповідний ярлик (закон). Звідси і почав період служіння не Богові, а «хану-царю та Отєчєству». По цій причині (свого захисту від влади) і місцевий угро-фінський люд почав вступати в цю секту-церкву. Це було подібно наявності партійного кви-тка в ХХ столітті. Хоча потім вони жалкували за такий «прихист», бо замість такого вони з 1358 року були записані в «крестьяне», своєрідні раби при церковних монастирях з колись вільних угро-фінів. Як бачи-те, замість внесення в середовище мирян гуманізму від Заповідей Го-сподніх в XIV столітті ця секта разом з ханами вводить рабство для них. Так почали виникати один за одним монастирі нового типу, створювані енергійними, заповзятливими людьми, які ставили за мету насамперед господарські завдання й перетворювали ці цер-ковні утворенння в феодальні вотчини, які закріпачували навколи-шній люд.
Продовження буде.

---------- Post added 25.07.2013 at 21:42 ----------

Так що набирання жирку цією сектою за рахунок різних по-дачок від світських правителів (горілка, тютюн без мита та інше в наші часи) має давню історію. Так пішла експансія підконтрольної ханам церкви на угро-фінські землі. Цей монастирський хід закріпа-чення нетрями ординської півночі тривав і у XV i XVI століттях. Як бачимо, не тільки військовим шляхом йшло так зване збирання зе-мель, а й під крилом сурогатного православ’я. Тут можна зробити порівняння. Як іудеї після повернення з Вавілону встановлювали свою монополію в Єрусалимі під крилом військової могутності ва-вілонян, так і москово-суздальські попи розповсюджували свій па-разитичний вплив під крилом Золотої Орди.
Центр управління цією сектою проіснував під крилом в ха-нів майже сто років. Це тривало до тих пір, доки в 1328 році хан Узбек з допомогою однієї зі своїх жінок, яка була дочкою візантій-ського імператора, висвятив в Константинополі собі чергового слугу - митрополита Феогноста. В Києві, який був вже в складі Литовського князівства, цього сурогатного митрополита не прий-няли, тому він далі поїхав на шляху з Константинополя в Московію, бо в Сараї його теж не дуже чекали (там все більше розквітало му-сульманство). Так владики цієї церкви вимушені були перекочува-ти з цивілізованого Сараю в забиту в нетрях Москву, де на той час ще не було НІ ОДНІЄЇ церковної споруди. Тут варто ще нагадати, що цій митрополії хани надали таких поблажок в вигляді пільг по податям, що скоро жирок на Феогностах почав рости до неймовір-них розмірів за рахунок обдирання угро-фінів з племен Меря, Ме-щеря, Ерзя. Ці сурогатні попи навіть слов'ян зі Пскова пробували поставити під свою експлуатацію. Псковитяни, відчуваючи підтри-мку своїх сородичів-слов'ян з Новгорода, відмовилися служити промонгольській церкві, тому Феогност наклав анафему НА ЦІЛЕ МІСТО. Як бачимо, в основу діяльності цієї церкви було закладено примусити її прочан служити не Богу, а їй та стоячій над ними вла-ді. А що ж в цей час відбувалося з нашою церквою? Як я вже вказував перший удар по руйнуванню Києва та його церков наніс Андрій Боголюбський. Потім була помста за непокору від монголів, в війську яких знову були в ролі їх союзників суздальці. У нерівному бою загинули майже всі оборонці Києва. Вороги захопили в полон пораненого воєводу Дмитра, але за хоробрість зберегли йому жит-тя. З 50 тис. киян живими залишилися не більше 2 тис. осіб. Місто лежало в руїнах, попелі, завалене тілами загиблих. Вщент була зруйнована Десятинна церква, в якій тримали останню оборону кияни. Отже, Київ, як християнський центр перестав фактично іс-нувати. Тут я хочу підкреслити, що монголи цілеспрямовано гонін-ня християн не робили, а руйнування церков були лиш за рахунок бойових дій. Оскільки київський релігійний центр був розгромлений та зміщений монголами з допомогою підвладного їм Константинополя з наших теренів на землі, лояльні Золотій Орді, постала необхід-ність відновити свою митрополію. Це вдалося здійснити лиш у 1303 р. стараннями князя Юрія Львовича - внука Данила Галицько-го. Вона поширювала свій вплив на південно-західні руські землі, непідвладні Золотій Орді, але її неодноразово скасовували й відно-влювали на цій нестабільній по ситуації території. Далі йшла боро-тьба за цю метрополію між різними силами з метою збереження впливу на її прочан. Найкраще оберігала інтереси місцевого право-славного люду литовська влада, частина якої теж прийняла право-слав’я. Вона протистояла поширенню впливу на землі українців зі сторони вирослих в умовах Золотої Орди московитів. А останніх підтримували гнилі залишки патріархів Константинополя, які про-довжували політику знищення митрополії в Києві, нав’язаної їм ще ханами Золотої Орди. Якщо на перших порах литовські князі під-тримували православ'я, то після Кревської унії (1385) князь Ягайло перейшов у католицизм, навертаючи до нього населення держави. Православ'я, відповідно, опинилося в дискримінованому станови-щі. До того ж захоплення у 1453 р. турками Константинополя теж підірвало авторитет православ'я, ослабило вплив і до того підірва-ного ханами Константинопольського патріарха. З прийняттям у 1569 р. Люблінської, а в 1596 р. Берестейської уній православна ієрархія в Україні зазнала особливої дискримінації. Хоча оборона своїх позицій церквою продовжувалася зусиллями таких людей, як князі Островські. Разом із маєтностями та іншими величезними ба-гатствами князь Костянтин перебрав на себе від батька і світський патронат над православною руською церквою. Він мав великий вплив на формування її вищої ієрархії та загальні напрями політи-ки. Ним по різних містах України було засновано багато шкіл голов-ною метою яких було підготовляти духовенство, здатне успішно вести боротьбу з католицьким духовенством і паралізувати їх вплив на молодь. Захоплений ідеєю захисту православної віри К.Острозький вирішив видати повний текст Біблії слов’янською мовою, якого на той час не мав жодний з православних народів. Для цього він зібрав вчений люд і створив на наших теренах пер-ший учбовий заклад по типу вищої школи. Йдеться про Острожську академію, яка зробила величезний внесок в збереження наших церкви, освіти та культури.Та все ж відновлення православної єпа-рхії в її правах відбулося лиш в 1620 р. стараннями Єрусалимсько-го патріарха за підтримки братств, міщан і запорозького козацтва. Тоді митрополитом Київським було обрано ігумена Києво-Михайлі-вського монастиря Іова Борецького. Патріаршою грамотою дозво-лялося єпископам самим обирати митрополита за неможливості узгодити це питання з Константинопольським патріархом.

---------- Post added 25.07.2013 at 23:05 ----------

А тим часом вигодована монголами та збережена в своїх нетрях Москва, відчувала занепад православного центру в Конста-нтинополі. Використовуючи це у 1589-1593 рр.вона офіційно офо-рмила автокефальні права своєї церкви, висунувши претензії на роль "третього й останнього Риму". А тепер розглянемо в порівня-нні цього претендента на «3-йРим», розглянемо його багаж для цього. Ось що писали про той стан Московії різні люди. Професор Петербурзського університету О.І.Соболевський пише: «Сьогодні ми не звикли вважати, що Росія у XV-XVII століт-тях була дуже відсталою некультурною країною, і знаходилась по культурності на останньому місці серед усіх слов'янських народів, що духовенство було частково малоосвічене, частково неосвічене, що у вищому світському стані освіта була слабо поширена, що се-редній і нижній стан являв собою неосвічену масу.» Академік О.Пипін, член Імператорської Академії Наук, пише: "B Московском государстве не было никакого централизованного просвещения, здесь бытовал церковный фанатизм, вражда к нау-ке, упрямый застой, нравственное одичание и ожесточение...". Навіть в XVII віці Москва животіє в темноті і на науку там ди-вились, як на „порожденіе исконнаго врага человЪческаго рода—діавола" (1 - П. Морозовъ, Феофанъ Прокоповичъ, Спб. 1880 р. ст.49.). Західної науки й культури боялись і тікали її. Склалось на-віть прислів'я: „Кто по латыни научился, тотъ съ праваго пути сов-ратился"(2 - П. Морозовъ, Феофанъ Прокоповичъ, Спб. 1880 р. ст.34.) " В той же час, в Україні, в умовах польського колоніалізму з допомогою Сагайдачного й всього Запоріжського козацтва йде заз-начений вище процес на відновлення київської митрополії. Петру Могилі були видані козацькі кошти на відбудову церков при умові, що біля кожної церкви буде школа для навчання грамоті. Як нас-лідок разом з братськими, парафіяльні (за рахунок громад) школи забезпечили вже на середину наступного, XVII ст., досить значне поширення грамотності серед різних верств населення. Можливо, дещо перебільшене, але цікаве й небезпідставне свідчення зали-шив Павло Алеппський, який разом з антіохійським патріархом Ма-карієм подорожував Україною у 1654 та 1656 pp. Він писав у своє-му щоденнику: "... по всій козацькій землі ми помітили прегарну ри-су, що нас дуже дивувала: всі вони за малим винятком, навіть зде-більшого їх жінки та дочки, вміють читати та знають порядок богос-лужби й церковний спів. Крім того, священики вчать сиріт та не до-зволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях". Ось в умовах такої різниці по освіті, коли в 1640 р. Київський митрополит Петро Могила звернувся до Московського царя Михайла Федоровича з пропозицією заснувати в Москві окремий монастир, в якому могли б поселитися високоосвічені київські монахи і навчати дітей письма грецького і слов'янського, московське правління відкинуло цю бла-городну пропозицію (184 - Jablonowski A. Akademia Kijowosko-Mohi-lanska. Krakow, 1899-1900, стор. 251.). Я не хочу перебільшувати та ідеілізовувати нашу церкву тих часів. Були і в ній сурогатність з примісом язичництва та необдума-ного догматизму. Подібне підкреслює згадуваний вже Г.деБоплан: "У формалізмі дотримування релігійних свят та постів вони такі вперті, що переконані, буцім то від цього залежить порятунок їх ду-ші". Тут француз підкреслює, що йдеться не про "не вбий" чи "не вкради" з основополагаючих християнство Божих Заповідей. Але на той час церква все ж впливала позитивно на мораль суспільс-тва. Порівнюючи культуру українського села XVII та ХХІ століть, я віддав би беззаперечно пальму першості XVII-му в силу цілісності і гармонійності її в той час. "Злодій", "гуляща чи ледача дівка", "п'яни-ця", толока - тоді ще щось значили для суспільної думки. В цей час на наших землях поширюються європейські ідеї Реформації та Відро-дження, що поклали початок просвітництву, гуманізму, основам де-мократії. Цьому сприяло виникнення церковних братств, які стали новими суспільними організаціями, що поєднували функції правос-лавної реформації з участю братств у суспільно-політичному, наці-онально-культурному житті українського народу, з боротьбою за національно-релігійні права. Якщо спочатку братства були органі-заціями церковне-філантропічними (перша половина XV ст.), то в кінці XVI ст. з наступом на православну церкву католицизму вони поширюють свою діяльність, ставлять завдання оберігати правос-лавну віру і народ.
роман степанович вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 06:18   #2
Старожил
 Аватар для чемберлен
IP:
Сообщений: 847
киевлянин
Получено "спасибо": 1,773
Очки репутации: 0
Мнения: 488
Доп. информация
По умолчанию

И ещё у varjag-2007:
Цитата:
История Руси-Украины учит, что именно украинский народ является новым Христовым народом, который рожден в крещальный водах Днепра. Такое мнение выразил Глава УГКЦ Святослав Шевчук в послании к верующим УГКЦ и всем людям доброй воли по случаю 1025-летия Крещения Руси-Украины, сообщает Департамент информации церкви.

По убеждению главы церкви, крещение в водах Днепра, подобно Иисусовому Крещению в Иордане, знаменовало новый этап духовного роста украинского народа. Это событие обусловило «большой цивилизационный прогресс украинского народа, который вошел в круг европейских христианских народов».

В своем послании предстоятель УГКЦ прибегает и к историческим истокам христианства на украинских землях, подчеркивая, что «Киев стал центром нашей Церкви, как когда-то Иерусалим - центром Церкви апостолов». Поэтому не случайно христианство на украинских землях названо «киевским».

«Поэтому наш народ и его государство является наследниками христианской цивилизации Киевской Руси-Украины, которая была в свое время одной из самых мощных и культурных стран Европы. Крещение стало «весной нашего народа», наполняя национальный организм духом воскресшего Тела Христова », - кощунствует в документе Святослав Шевчук.Униатский священник беседует с участниками богослужения после парада добровольцев дивизии ваффен СС-Галичина
Интересно, если этот наследник Шептицкого считает украинцев новым Христовым народом, то кого этот добрый христианин считает старым Христовым народом?

Ну, в свете этого:
Цитата:
"де нема ані геллена, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос!"

перевод:

"где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос."

/К Колоссянам 3:11/
___________
В дні сумнівів, в дні обтяжливих роздумів про долі моєї батьківщини, - ти один мені підтримка і опора, об велику, могутню, правдиву і вільну російську мову!
чемберлен вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 09:16   #3
Основа форума
 Аватар для роман степанович
IP:
Сообщений: 2,126
киевлянин
Получено "спасибо": 1,588
Очки репутации: 0
Мнения: 3320
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию

Цитата:
Сообщение от чемберлен Посмотреть сообщение
наследник Шептицкого
Тобі, варвар від жлоба Гундяєва, до Шептицького, як Москві до Великого Риму. Я, як хрещений в православії, завидую греко-католикам за таку видатну особу.
Та повернемося до аналізу церкви.
Цитата:
Ось в таких порівняльних умовах по різниці в культурі украї-нець звернувся за підтримкою до «єдиновірця». Що це несло для відновлюючоїсь після розгромів та поневірянь церкви ми побачимо далі. Відмовились підтримати Переяславську угоду й присягати московському царю ряд представників козацької старшини, зокре-ма полковники Іван Богун, Осип Глух, Григорій Гуляницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, Брацлавський, Кропивнянський, Полтавський (царських представників там побили киями), Уманський козацькі полки, деякі міста, зокрема Чорнобиль, а також українське духовенство на чолі з митрополитом С.Косівим. Не присягала Запорізька Січ. Після укладення в 1654 р. російсько-українського політично-го договору постало питання про перехід Київської митрополії з-під юрисдикції Константинопольського патріарха до Московського. Та-ка перспектива влаштовувала далеко не всіх ієрархів. Одних непо-коїла ймовірність втрати українською православною церквою наці-ональних особливостей, інші більше хилилися до Польщі, треті вважали неможливим вирішувати такі питання поза волею Конста-нтинопольського патріарха. Але в 1685 р. на православному соборі в Києві луцького єпископа Гедеона Четвертинського за підтримки гетьмана Івана Самойловича було обрано митрополитом Київсь-ким, який присягнув на вірність Московському патріархатові. Роком пізніше Константинополь погодився на перехід Київської митропо-лії під юрисдикцію Московського патріархату. Цими подіями на до-вгі роки обривається літопис Київської митрополії. Ці недовчені князями Острожськими Четвертинські та Самойловичі фактично бі-льше шкоди нанесли нашій церкві ніж поляки зі своїм агресивним католицизмом. До речі, й надалі українці пробували оцивілізувати спотворену монголами та культурою угро-фінів московську церкву по бажанням Петра І. Ось їх приклади. Російські богословські кни-жки – це відповідно перероблені українські аналоги, що довгий час йшли до Москви. Московська Біблія 1663 р. є нічим іншим, як пере-друком Біблії Острозької. Друкованою основою духовного життя Москви стали українські требники і служебники. А основою віри Мо-сковії аж до 1867 року був Український Катехіз.
Взагалі немає такої ділянки церковного московського життя де б не позначився сильний український вплив. Навіть реформи іні-ційовані самими росіянами (наприклад патріархом Никоном, царем Петром!) здійснювали наші духовні українці. Хоча це й не дивно, адже реформа Никона полягала в уніфікації церковного обряду та культури за українським взірцем.
Хто був видатними релігійними діячами Росії-Великоросії? Відповідь на це запитання подиву не викликає. За даними україн-ського дослідника К.В. Харламповича, серед 127 архієреїв, які обі-ймали російські кафедри в період 1700-1762 років: 70 – українці, 43- росіяни, 3 – греки, 3 – румуни, 2 – серби, 2 – грузини. П'ять ук-раїнців були митрополитами, причому, Дмитрія Ростовського, Іо-сафа Білгородського, Іоанна Максимова та Інокентія Іркутського канонізовано як святих. До 1758 року на 10 кафедр призначено 9 українців і 1 росіянин. Цифри говорять самі за себе: російське пра-вослав'я – віра створена чужими руками, але спотворена існуючою в Московії культурою.
Особливий внесок українців у реформування церковного співу в Росії. Знаковим був перехід від монодії до багатоголосного церковного співу і запровадження в російських церквах українсько-го барокового партесного співу з середини 17 століття. Звичайно, для здійснення такої реформи були потрібні насамперед автори, які б ці твори створювали, виконавці, регенти. Так розпочинається активний процес вивезення з України музичних талантів. Перша хвиля примусової трудової міграції була пов'язана саме з церков-ним співом. Наголос на тому, що виконувалося це в наказовому по-рядку: російська влада надсилала в Генеральну канцелярію листи з вимогою надіслати з України знавців партесних музики. Наприк-лад, одним з активних пропагандистів нового стилю співу в Росії був киянин Микола Дилецький, автор революційної "Граматики му-зикальної". Півчі-українці були представлені у церквах майже всіх великих міст Росії. В семінаріях існував навіть особливий клас спі-ву, що звався "школа черкаської музики". Найбільшим осередком українського співу, був Олександро-Невський монастир. Починаю-чи ще від заснування у 1710 році, туди постійно надсилали церков-них півчих з українських монастирів Києва: Видубицького, Печерсь-кого, Софіївського. Такий культурний обмін призвів до того, що ве-сь богослужбовий спів цього монастиря базувався виключно на українських традиціях. А далі...Далі масштабність "культуризації" (чи то пак, "українізації") рухається лише по зростаючій: спів Нев-ського монастиря стає прикладом для співу всього Петербургу, а спів Петербургу – прикладом для всієї Росії. Кульмінацією стає указ Синоду 1742 року, в якому йшлося про організацію "київського співу" у Московській Троїце-Сергієвій лаврі. Таким чином українські композитори та співці – Гарасим Завадський, Зиновій Козачок, Фе-одосій Світлий, змінивши традиції співу в одному монастирі, зміни-ли весь традиційний російський церковний спів, як такий. Україн-ські композитори, регенти вчителі, півчі, привозили з собою свою культуру, своїх вже готові твори, які до речі й досі зберігаються в бібліотеках Москви та Петербургу (певно, вони вражаються твора-ми великих російських композиторів). Проживаючи в Росії, наші співвітчизники творили свої нові твори, а під їхнім впливом творили в такому ж стильовому напрямі російські композитори. Росіяни як губка всотували наші духовні традиції, це факт. Бо хіба може всо-тувати воду губка, що вже повна води? Ні. Всотує лише порожня. Отже, слід визнати, що українці, як равлики, заповнили гігант-ську мушлю москальської культури. Ось тільки наслідки для "равликів" не дуже хороші. Навіть на прикладі того ж таки церков-ного співу: в наслідок трансплантації українських музичних сил та української музичної продукції в Росію, там збереглася переважна більшість українських партесних творів. На жаль, щоб сучасні укра-їнські музикознавці змогли створити певне враження про цей виз-начний пласт українського барокового мистецтва, потрібно працю-вати в бібліотеках і архівах чужої держави.
роман степанович вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 11:20   #4
Основа форума
 Аватар для роман степанович
IP:
Сообщений: 2,126
киевлянин
Получено "спасибо": 1,588
Очки репутации: 0
Мнения: 3320
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию

Цитата:
Сообщение от чемберлен Посмотреть сообщение
кого этот добрый христианин считает старым Христовым народом?
Розбирайся сам.
В попередньому вже частково сказано про вклад українців в розбудову Московії:
- дали мову та грамоту;
- дали основи християнської віри;
- створили перші навчальні заклади та віднайшли талановитих дикунів типу Ломоносова і дали їм освіту;
- з українців були висмоктані економічні та людські ресурси для розбудови спадкоємця Золотої Орди;
....
А ось що дали суздальці Україні та її церкві:
- 1169 рік. Боголюбський з бандою захоплює ослаблений Київ, розорює та грабує церкви. Так була вивезена ікона Вишгородської божої матері, яку грабіжники перейменували у "Владімірскую";
- після Полтавської битви загарбники з Московії пограбували майже всі церкви Лівобережжя - знімали дзвони для переплавки на гармати. Мало їм було захоплених українських гармат в Батурині для майбутнього Прутського походу, де турок дав їм перцю та взяв в полон їх антихриста Петра;
- ХХ століття. Знищено тисячі церков, їх служителі відправлені на Соловки та Сибіри, а багатства церков були продані для забезпечення майбутнього експансійного походу до Ла-Маншу. Такого не робили навіть монголи з німцями. Підірвані були історичні реліквії - Михайлівський золотоверхий та Успенський в лаврі. Дивом відстояли Софію київську. В добавок до цього вони це варварство (зі знищенням центра Києва) хотіли списати на німців, які, до речі, приохочували українців відкривати богослужіння.
Після цього варвари Путіни замість відшкодування втрат України по їх вині встановлюють для них найвищу ціну на енергоносії та роблять штучну блокаду економіки.
Та найбільше я звинувачую оте наше постколоніальне бидло, яке йде молитися до промосковських попів, записує Московію в братів.Оце дійсно постколоніальний


---------- Post added 26.07.2013 at 13:49 ----------

Цитата:
Сообщение от чемберлен Посмотреть сообщение
В дні сумнівів, в дні обтяжливих роздумів про долі моєї батьківщини, - ти один мені підтримка і опора, об велику, могутню, правдиву і вільну російську мову!
Вчили, вчили їх русини, а вони так і не навчилися елементарній грамоті. Хто-небудь пояснить суть цього словесного поносу?
роман степанович вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 17:54   #5
Основа форума
 Аватар для роман степанович
IP:
Сообщений: 2,126
киевлянин
Получено "спасибо": 1,588
Очки репутации: 0
Мнения: 3320
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Продовження

Та вказані зусилля українців виявилися марними в великій мірі. Ці зусилля спотворювала москальська культура, в якій церква продовжувала служити по своїх «понятиях» не Богу, а хану-царю. До 1990 р. православні парафії та інші церковні утворення в Укра-їні належали до Українського екзархату Московського патріархату, що дало нам повністю окунутися в болото культури «рашен» і на-довго відірватися від основ європейської культури. А тепер порівняємо розглянуті вже нами християнські церк-ви з іншими. Навіть непрофесійним оком, поглянувши на світ, мож-на побачити результати впливу різних гілок християнства на людс-тво. Не будемо тут вглиблюватися в суть різниці між несторіансь-кою та вірменською церквами, які по різному трактують спадок І.Христа, а розглянемо поверхнево лиш найголовніші з церков. На-йбільш успішні в цьому протестанти. Ця течія найпершою зуміла вирватися з застиглих догм і зуміла прив'язати релігію до реальних потреб життя. Навіть гоніння на них (йдеться для прикладу про англійських пуритан) вони використали з користю для людства, заклавши початкову філософську основу культури США – тверда мораль, аскетична обмеженість в споживанні, розважливість та бережливість, працелюбство, цілеспрямованість. Як результат прочани цієї церкви мають скромні по багатству споруди для куль-ту, зате більше прийняли в себе Господні заповіді. Це відобразило-ся в розвитку найбільш успішних на даний час країн, які пішли в своїй культурі по шляху лютеранства. Йдеться про Швейцарію, Ні-меччину, Голландію, Англію, Скандинавські країни, США. Католики загальмували свій розвиток втручанням в держа-вні справи та збереженням догматизму через інквізицію. Тут пішла зверхність кількості над якістю прочан. Але з часом вони зрозуміли хибність цього шляху і дійшли до Івана-Павла ІІ, який вже говорив про суто людське - від наркотиків до Інтернету. Цим було закачано нові життєві сили в католицизм. Як результат ми маємо успішні Іс-панію, Францію, Італію, навіть в Англії католики вийшли на один рі-вень з англіканцями.
Найбільш відсталою течією християнства є православ’я. Хоча ця церква теж є диференційована в розвитку, що ми розгля-дали вище. Поширена серед недорозвинених народів, ця гілка за-стигла в полоні догм і малозрозумілих звичаїв. Через це основні канони вчення І.Христа були відтіснені другорядними, надуманими вже церквою, тому й не вкорінилися в культуру цих народів. А нині-шня «наша» (беру в лапки по причині формування її не нами) пра-вославна церква побувала в таких брудних руках, що відмивати її навіть не варто, бо це нераціонально. Найбільше забруднення її відбулося після занепаду Константинополя та попадання його під вплив Золотої Орди. Якщо до підкресленого вище Бопланом дог-матизму додати залишки вкорінілого язичництва, яке важко підда-ється логіці, то маємо образ типового сучасного українця-правос-лавного. Обвішаний іконами та хрестами, він з задоволенням напи-вається на Різдво чи Великдень, вперто акцентуючи на малозрозу-мілих йому традиціях, але так і не дізнається до кінця своїх днів про суть Господніх заповідей. В нього перемішані в голові незрозу-мілі звичаї "Зеленої неділі" та "Трійці" (різниця між якими йому аб-солютно не цікава), але цю незрозумілу мішанину він любить, бо є привід гульнути. А дійсно наша православна церква була по суті знищена більш відсталими мос-калями, тому сучасний наш пра-вославний по факту вихований московською церквою, діяльніс-ть якої зводиться лиш до "зби-рання грошей при народженні та смерті людини" та виконанні ін-ших неефективних формальнос-тей при показушних зовнішніх пишнотах. Російська культура породила близнюків по сурогатності – замполіта і попа. Тому, маючи стільки гілок цього "православ’я", ук-раїнець при скруті біжить до "більш зрозумілого" по суті якогось афри-канського пройдисвіта з його приватною церквою. І тут мій земляк не будує свій якісний продукт в силу свого невігластва, а давиться заве-зеним.
роман степанович вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 18:45   #6
Почетный легион
 Аватар для Весталка
IP:
Сообщений: 4,619
киевлянка
Получено "спасибо": 10,250
Очки репутации: 12,911
Мнения: 10564
Доп. информация
По умолчанию

Господи, читаю и удивляюсь - как будто не украинцы спорят, не сограждане, а заклятые враги.Оставьте вы уже в покое дела давно минувших дней, преданья старины глубокой!Ну не нравится вам Московский патриархат - ходите в Киевский, кто мешает? Молитесь на украинском, старославянском, русском. По-моему, выбор есть. Я вспоминаю рассказы знакомых, которые вспоминали времена, когда в их селе, например, не было православной церкви, а был костел. Так они ходили и молились в костел. А сейчас, такое впечатление, что ищется повод лишь бы "полаяться"!Очень по-христиански! Разберитесь лучше с новыми сектантами, заполонившими страну.Недавно где-то прочла, что в Украине масса каких-то церквушек и церквушечек (читай - сект) развелось, причем, многие совсем не безобидны. Тоталитарные,агрессивные,разрушающие психику, а то и морально растлевающие.
Весталка вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 4 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 18:49   #7
Основа форума
 Аватар для PoVi
IP:
Сообщений: 3,502
Получено "спасибо": 3,842
Очки репутации: 142,713
Мнения: 4926
Доп. информация
По умолчанию

А ,что Вы вкладываете в слово суррогатные?
___________
Гарний моцкаль,це той що висить на гілляці.
PoVi вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 18:51   #8
Заблокирован
 Аватар для Драугар
IP:
Сообщений: 2,830
иностранец
Получено "спасибо": 2,260
Очки репутации: 0
Мнения: 639
Доп. информация
По умолчанию

Угу, вон у меня на той стороне Ленинского проспекта в г. Шостка церковь адвентистов. Правильной дорогой бредете, товарищи. Раскол православия порождает расцвет сектанства.
Драугар вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 18:54   #9
Основа форума
 Аватар для PoVi
IP:
Сообщений: 3,502
Получено "спасибо": 3,842
Очки репутации: 142,713
Мнения: 4926
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Драугар Посмотреть сообщение
Угу, вон у меня на той стороне Ленинского проспекта в г. Шостка церковь адвентистов. Правильной дорогой бредете, товарищи. Раскол православия порождает расцвет сектанства.
Причем тут православие?
___________
Гарний моцкаль,це той що висить на гілляці.
PoVi вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 19:27   #10
Модератор
 Аватар для Leuwen
IP:
Сообщений: 7,174
киевлянин
Получено "спасибо": 10,587
Очки репутации: 15,301
Мнения: 5566
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PoVi Посмотреть сообщение
Причем тут православие?
Точнее сказать, причем тут секта адвентистов седьмого дня к расколам в православии? У православнутых прям мания величия, все только от них идет))

Цитата:
Сообщение от Драугар Посмотреть сообщение
Раскол православия порождает расцвет сектанства.
И шо? Пусть люди хоть столовой ложке молятся, суть-то одна и та же. Главное, что бы свои праздники не делали государственными и не устраивали гульбищ "всенародных" на свои юбилейные даты.
Leuwen вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 19:35   #11
Основа форума
 Аватар для PoVi
IP:
Сообщений: 3,502
Получено "спасибо": 3,842
Очки репутации: 142,713
Мнения: 4926
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Leuwen Посмотреть сообщение
Точнее сказать, причем тут секта адвентистов седьмого дня к расколам в православии? У православнутых прям мания величия, все только от них идет))
90% даже православными назвать нельзя.
___________
Гарний моцкаль,це той що висить на гілляці.
PoVi вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:08   #12
...Я не люблю...
 Аватар для Полковник
IP:
Сообщений: 7,183
украинец
Получено "спасибо": 11,084
Очки репутации: 17,989
Мнения: -228
Доп. информация
По умолчанию

Политика политикой, а Крещение Руси это событие, которое на столетия определило развитие нашего народа, а ведь истоки этого события, как бы не хотелось, извините, бандеровцам, определило ход нашего развития и наш менталитет Православного. А истоки эти от стольного града Киева, и Княгини Ольги стали нашими святынями, руки прочь со всякой ерундой, веру нашу всякой нечести не поколебать, и не важно, кто там Митрополит, важна вера. И это хорошо, что Крест Андрея Первозванного после Белокаменной будет в Минске, а затем в стольном Граде Киевской Руси.
___________
Все болезни от нервов и только гонорея и сифилис от удовольствия.
Украина, Россия, Беларусь это и есть Святая Русь!
Полковник вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:14   #13
Основа форума
 Аватар для роман степанович
IP:
Сообщений: 2,126
киевлянин
Получено "спасибо": 1,588
Очки репутации: 0
Мнения: 3320
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Весталка Посмотреть сообщение
Оставьте вы уже в покое дела давно минувших дней, преданья старины глубокой!
Та які там "мінувшіє дні", коли пройдисвіти захопили українські історичні святині і без крові не збираються їх віддавати?

Цитата:
Сообщение от Весталка Посмотреть сообщение
Разберитесь лучше
Так ось і розбираємося з сектою, яку створили монголи, яка виховуює народ не по Господніх заповідях, а по угро-фінським "понятиям".

Цитата:
Сообщение от Драугар Посмотреть сообщение
Угу, вон у меня на той стороне Ленинского проспекта в г. Шостка церковь адвентистов.
Ті адвентисти праведніші за тих ідіотів, які моляться московській секті на проспекту імені їхнього національного Антихриста.
роман степанович вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:16   #14
Заблокирован
 Аватар для Драугар
IP:
Сообщений: 2,830
иностранец
Получено "спасибо": 2,260
Очки репутации: 0
Мнения: 639
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от роман степанович Посмотреть сообщение
Ті адвентисти праведніші за тих ідіотів, які моляться московській секті на проспекту імені їхнього національного Антихриста.
Интересно, это высказывание подпадает под закон о "разжигании розни" на религиозной почве или нет.
Драугар вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:18   #15
Почетный легион
 Аватар для pit-pasha
IP:
Сообщений: 8,905
киевлянин
Получено "спасибо": 6,666
Очки репутации: 122,543
Мнения: 1628
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
Политика политикой, а Крещение Руси это событие, которое на столетия определило развитие нашего народа, а ведь истоки этого события, как бы не хотелось, извините, бандеровцам, определило ход нашего развития и наш менталитет Православного. А истоки эти от стольного града Киева, и Княгини Ольги стали нашими святынями, руки прочь со всякой ерундой, веру нашу всякой нечести не поколебать, и не важно, кто там Митрополит, важна вера. И это хорошо, что Крест Андрея Первозванного после Белокаменной будет в Минске, а затем в стольном Граде Киевской Руси.
Ну, княгиня Ольга, как и равноапостольный Владимир выбрали христианство, а не православие (ибо не было ещё такового).
А то, что бандеровцы тоже христиане- для Вас откровение?
___________
Легко по снегу босиком,
Если души чисты.
pit-pasha на форуме  
Сказавших "Спасибо!": 5 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:23   #16
Основа форума
 Аватар для роман степанович
IP:
Сообщений: 2,126
киевлянин
Получено "спасибо": 1,588
Очки репутации: 0
Мнения: 3320
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
Крещение Руси это событие, которое на столетия определило развитие нашего народа
На столєтія опредєліло развітіє вашого народа служєніє Золотій Орді.

Цитата:
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
наш менталитет Православного
Він по своєму невігластву "православного" навіть з великої літери закатав для солідності. Та ви такі ж християни, як я балерина. Ваша секта замість Бога служила "хану-царю та Отєчєству", а це вже не християнство, а ідіотизм.

Цитата:
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
после Белокаменной
вашу "бєлокамєнную" побудували італійці за награбовані вашими предками гроші.

Цитата:
Сообщение от PoVi Посмотреть сообщение
что Вы вкладываете в слово суррогатные?
Те, що й основна маса освічених людей - несправжня, фальшива.

---------- Post added 26.07.2013 at 21:27 ----------

Зрозуміло, є й винятки, коли священик в убогій будівлі церкви пробує допомогти в виборі шляху дітям-сиротам чи іншим обездоле[IMG]file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage001.jpg[/IMG]-ним людям. Але ці винятки не видно за пузами дармоїдів, які тепер го-сподарюють в Києво-Печерській лаврі (мощі там перевертаються від діяльності тамтешніх попів), які борються за церковні споруди, побудо-вані Мазепою, щоб потім піддавати в них цього достойника анафемі. Вони в силу свого російського коріння продовжують служити царю-ба-тюшкє, а не розповсюджувати серед прочан згадувані Господні запо-віді. Не дуже від них відрізняються і Філарети (вчились в одній семі-нарії), які по візантійськи лізуть будувати державу, забуваючи про своє головне призначення – прививати достойну мораль українцям. Навіть греко-католики здали свої позиції. Культура Російської імперії негативно вплинула і на цю гілку християнства. Рівень культури їх прочан нижчий ніж в 1939 році. З попереднього виходить, що проб-лема не в об'єднанні церков - сума якості не добавить. Україні потрі-бен сучасний інститут формування моралі її громадян з акцентом на ефективність в противагу пишнотам візантійської ефектності. Христи-янство формує не допотопна ряса чи обов'язкова борода, а спосіб жи-ття. А він у нас продовжує бути "русским", що являється далеким від тих же Господніх заповідей.
роман степанович вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:37   #17
Заблокирован
 Аватар для Драугар
IP:
Сообщений: 2,830
иностранец
Получено "спасибо": 2,260
Очки репутации: 0
Мнения: 639
Доп. информация
По умолчанию

Вся Россия на крестах стоит. Крестах воинов, павших в битвах, венчальных крестах, крестах-веригах монахов-подвижников. Веру народную трогать нехорошо.

ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Драугар вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 3 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:46   #18
Основа форума
 Аватар для роман степанович
IP:
Сообщений: 2,126
киевлянин
Получено "спасибо": 1,588
Очки репутации: 0
Мнения: 3320
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию

Ще про сурогатність розглядуваної церкви.
З цього приводу російський професор Григор’єв у своїй праці "О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству" (Москва, 1842) зазначав: "Отправляясь в Орду, по восцарении новых ханов, для ходотайства о возобновлении льгот духовенству, митрополиты ездили вместе с тем и за собственным утверждением…
Одним и тем же ярлыком хан утверждал как преимущества духовенства, так и митрополита в его сане".Цитата:
Сообщение от Драугар Посмотреть сообщение
Вся Россия на крестах стоит. Крестах воинов, павших в битвах
це точно. Багато москаликів пало в загарбницьких війнах, а від цих бандюків - ще більше.
роман степанович вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Сказавших "Фууу!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:46   #19
Почетный легион
 Аватар для pit-pasha
IP:
Сообщений: 8,905
киевлянин
Получено "спасибо": 6,666
Очки репутации: 122,543
Мнения: 1628
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Драугар Посмотреть сообщение
Вся Россия на крестах стоит. Крестах воинов, павших в битвах, венчальных крестах, крестах-веригах монахов-подвижников. Веру народную трогать нехорошо.
"Назолотили крестов, навтыкали где ни попадя!
Да променяли на вино один, который был ДАН!" (с)


"Где пропиты кресты- там иду я..." (с)


"Но только в комнатах воздух приторный,
То ли молимся, то ли блюем.
Купола в России кроют корытами,
Чтобы реже вспоминалось о Нем." (с)
___________
Легко по снегу босиком,
Если души чисты.
pit-pasha на форуме  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Сказавших "Фууу!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 20:51   #20
Модератор
 Аватар для Leuwen
IP:
Сообщений: 7,174
киевлянин
Получено "спасибо": 10,587
Очки репутации: 15,301
Мнения: 5566
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
И это хорошо, что Крест Андрея Первозванного после Белокаменной будет в Минске, а затем в стольном Граде Киевской Руси.
Что интерестно, что апостол Андрей он же сэнт Эндрю еще и святой покровитель Шотландии. Это даже отображено через ее национальную символику:

От вам и "особая православная цивилизация".

К слову, он стал святым покровителем Шотландии до крещения Руси.
Leuwen вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх

Ответ


Метки
хани, церква

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Такси в Белой Церкви Информатор Белая Церковь 3 15.02.2011 10:49
Сурогатність нинішньої держави роман степанович Политика Украины 10 03.10.2010 07:58
Wi-Fi в Белой Церкви Информатор Белая Церковь 4 28.07.2010 07:24
Больницы Белой Церкви Информатор Белая Церковь 0 27.07.2010 15:58
Герб Белой Церкви Информатор Белая Церковь 0 27.07.2010 15:53


Часовой пояс GMT +2, время: 11:20.


Работает на vBulletin® Версия форума 3.х.х. Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

© ForumKiev.com 2007 - 2016