Я люблю Киев

КИЕВСКИЙ ФОРУМ
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
FORUMKIEV.COM
Правила Новое Вопросы Ссылки
КИЕВ ПОГОДА ИСТОРИЯ ТУРИСТУ
N-728-MI-2
Вернуться   Киевский форум > Политический форум > Исторический форум

Фальшування історії Московією

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.07.2010, 02:49   #1
Київська русинка
 Аватар для лесана
IP:
Сообщений: 3,922
"Спасибок": 4,531
Очки репутации: 0
Мнения: 7088
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Фальшування історії Московією

Історичні твори Василя Татіщева та Михайла Ломоносова в "опрацьованні" московських опричників від науки

Цікаво пригадати, як у Москві почали з'являтися деякі достовірні українські історичні джерела стосовно Руси. І не тільки українські.
Якщо О. Лизлов наприкінці XVII століття ще не мав уявлення про твір великого Нестора "Повість временних літ", то вже в другому десятилітті XVIII віку історична епопея Нестора була відома московським владоможцям. І не просто відома. Ще за часів Петра І твір вилучили з Києва та вивезли до Московії. Ми ж пам'ятаємо - саме оригінал твору Нестора тримала в своїх руках Катерина ІІ за часів своєї "копіткої" праці над "Историей государства Российского". Той же Петро І давав накази копіювати геніальний твір.

Були й інші шляхи появи українських раритетів у Московії. Особливо цікаві дослідження з цього приводу зробив професор Борис Яценко у своїй праці "Слово о полку Ігоревім" та його доба" (Київ, 2000 р.).

Тобто, починаючи з часів Петра І, в московських архівах почали нагромаджуватися великі історичні раритети та їхні копії. І не тільки українські, а й литовські, польські, золотоординські й інших народів. Саме Петро І започаткував примусове вилучення та вивезення до Московії українських стародруків та рукописів.

Уже відомий нам Г. Міллер цілих десять років їздив східними землями Московської імперії (з 1733 до 1743 року) та нишпорив в усіх закутках, вилучаючи старовинні раритети золотоординської доби. Не один завантажений старовинними архівними матеріалами віз був ним доставлений до Москви та Санкт-Петербурга. А до Московії оцей Міллер був запрошений особисто Петром І. Так накопичувалася основа для написання історії Московії. Зауважу, саме Петро І, сфальшувавши так званий Радзивіллівський (Кенігзберзький) звід, вказав напрям, яким потрібно рухатися - поєднати київську та ростово-суздальську землі. Йому лише не вистачало часу, аби виконати свій "великий" задум. Ту працю виконала Катерина II.

Цікаво придивитися до перших історичних досліджень московитів докатеринівської доби. Про працю О. Лизлова "Скіфська історія" ми вже писали.

Отож звернімося ще до двох подібних: "История Российская с самых древнейших времен" Василя Татіщева та "Древняя Российская история от начала Российского народа до кончины великого Князя Ярослава Первого или до 1054 года" Михайла Ломоносова.

Спочатку з'ясуємо декотрі деталі стосовно появи книги Василя Татіщева. Як зазначив ще в середині XIX століття один із перших дослідників твору Татіщева - Ніл Попов, "Історія" була написана автором впродовж 1727-1739 років.

"Історія" Василя Татіщева не сприймалася ні владою, ні науковцями Академії Наук, її заборонили друкувати "за шкідливість та безглуздя". Хоча Татіщев продовжував працювати над "Історією" до своєї смерти, тобто до середини 1750 року.

Після смерти Василя Татіщева його син, за наказом імператриці Єлізавети Петрівни, передав усі оригінали батьківської праці до кабінету імператриці.

Як бачимо, з середини 1752 року оригінал історичної праці Татіщева в повному обсязі перебував у руках російської влади. Та його ніхто не збирався друкувати. Оригінал "Історії" Василя Татіщева безслідно зник.

Зараз існує більше двадцяти так званих "списків історії Василя Татіщева", немовби якимось чином причетних до оригіналу. Навіть академік О. Шахматов у своєму дослідженні "К вопросу о критическом издании Истории Российской В. Н. Татищева" оперує чотирнадцятьма джерелами (списками). Але нема достовірних джерел, куди подівся беззаперечний оригінал праці Василя Татіщева. Хоча безслідно зникнути з імператорської канцелярії, звичайно, він не міг.

Чому ми так прискіпливо звертаємо увагу саме на ці факти?

Справа в тому, що більшість істориків-дослідників як минулих віків, так і сучасних, вважають "Історію" Татіщева в більшій чи меншій історичній мірі сфальшованою. Російський академік П. Бутков чітко зазначив:

"История Татищева издана не с подлинника, который потерян, а с весьма неисправного, худого списка..."

Між іншим, такої ж думки дотримувався українець, сучасник Буткова, - професор М. Максимович - перший ректор Київського університету.

Перші ж три частини (томи) книги Татіщева видавалися під пильним наглядом Катерини II з 1768 до 1784 року. Редагував працю все той же Герард Міллер.

До праці професора Ніла Попова "В. Н. Татищев и его время", московського видання 1861 року, додано частину так званої "Переписки времен Екатерины II по поводу сочинений Татищева", де наведено два листи завідуючого катеринінської канцелярії Адама Олсуф'єва до Г. Міллера та один лист-відповідь професора Міллера. Що цікаво, листування тривало не один рік, та нам дозволили познайомитися лише з трьома листами. Але й цього вистачає, щоб дізнатись, як агресивно реагувала Катерина II на розголошення історичних таємниць Московської імперії.

Катерина II забороняла професору Міллеру не тільки знайомити когось із працею Татіщева, а й висловлювати власні думки стосовно його "Історії". І це при тому, що Міллер був особливо довіреною особою імператриці. А для повного затаємничення книги вся бібліотека та рукописи самого Міллера були вилучені Катериною II до свого архіву. І це ще за життя професора. Ще одна дуже цікава річ: останній лист Адама Олсуф'єва до Г. Міллера датований 2-м жовтня 1793 року. Лист настільки вразив професора, що, написавши відповідь 10 жовтня, Г. Міллер помер 11 жовтня того ж року. Історія майже детективна. Але тільки для людей, необізнаних з жорстокістю московських владоможців.

Отака достовірна правда щодо появи "Історії" Татіщева.

Далі звернімося до появи історичної праці Михайла Ломоносова. Тут трапилася не менш детективна історія. Одразу зауважу - Михайло Ломоносов писав своє історичне дослідження за наказом імператриці Єлизавети Петрівни.

Ломоносов почав збирати матеріал для своєї історичної праці з 1751 року. А 1754 року приступив до написання книги.

Але далі пішли суцільні недоречності. Коли книжка була частково надрукована, Ломоносов, немовби особисто, припинив друк та забрав з друкарні рукопис для подальшої праці над ним. І працював над новою книгою знову повних чотири роки.

28 лютого 1763 року Михайло Ломоносов пише до Академії Наук листа, де повідомляє, що передає Академії до друку нову книгу, яка складається з чотирьох частин і охоплює московську історію від дослов'янських часів до князя Івана Васильовича, тобто до XVI століття. Таким чином, у друкарському наборі "Історія" Ломоносова була доведена до XVI століття і сягала 300 сторінок.

Тим часом імперії настали інші часи - на троні сиділа Катерина II. Тож друкування книги Ломоносова призупинили. Катерину II щось не влаштовувало в тій "Історії". Лише після смерті Ломоносова, у 1766 році, імператриця дала дозвіл надрукувати перший варіант книги. Чому саме так, історики не повідомляють.

"Історія" Ломоносова була надрукована у двох варіантах. Але нам дозволено ознайомитися лише з одним, тобто з першою частиною книги, що сягає 1054 року. Далі - зась!

Що цікаво, книга надрукована саме в тому форматі, від котрого Ломоносов відмовився. І сягає вона лише 140 сторінок. Між тим, у 1763 році Ломоносов переглядав набір своєї праці особисто, й вона сягала 300 сторінок. Отакі незрозумілі таємниці спіткали працю Ломоносова. Тому друга частина "Історії" і "не сохранилась".

Та полишимо московські таємниці фальшування історичних праць Василя Татіщева та Михайла Ломоносова. То - жалюгідні потуги владоможців. Нас цікавить інше питання. Обидва автори працювали над своїми історичними дослідженнями до появи катеринівських "общерусских летописных сводов", тож вони не могли знати про їхнє існування. І саме цю істину ствердили історичні праці Татіщева та Ломоносова.

Ми вже зазначали, що фальшування московської історії розпочалося за часів Петра І. Хоча не потрібно забувати й "заслуги" на цій ниві Івана ІІІ та Івана IV (Грозного).

Але то були хаотичні спроби. Цар Петро І своїми діями заклав основу для цілеспрямованого фальшування історії московитів. Так, 20 грудня 1720 року він своїм указом наказав київському губернатору Голіцину вилучити з усіх українських монастирів усі старовинні грамоти, літописи та книги. І то був уже не перший указ подібного змісту. Ще раніше, 1716 року, під його наглядом фальшували так званий Радзивіллівський літопис.

Отож, і Татіщев, і Ломоносов, працюючи над своїми історичними творами, уже могли користуватися копіями праці Нестора "Повість минулих літ". Хоча ми не ведемо мови про якість тих копій. Бо пізніше професор О. Шахматов виявив цілу низку "вставок" до праці Нестора, особливо стосовно так званої Ростово-Суздальської землі та її найперших князів. О. Шахматов навіть заявив, а український професор А. Кримський підтримав, що "я отрицаю самую возможность того, что Нестор знал летописное сказание в том его виде, в каком оно дошло до нас".

Як бачите, у справі фальшування історії московити працювали надзвичайно плідно. Але то тема іншої розмови.

У своїх працях обидва історики (Татіщев і Ломоносов) посилалися саме на ці твори - повість Нестора та Радзивіллівський літопис. А ще - на так званий Іоакимівський літописний звід.

Російські науковці вважають, що Радзивіллівський літопис належить до праць кінця XIII століття і написаний у Ростово-Суздальській землі, бо доведений до 1206 року і має згадки про князів тієї землі, що розпочинаються в кінцевій третині книги. Але є одна надзвичайно цікава річ, яку російські (та й українські) історики оминають та замовчують, бо не можуть пояснити. На сторінках Радзивіллівського (Кенігзбергського) літопису маємо 618 кольорових малюнків, що супроводжують текст. Так-от: історики-дослідники встановили, що: "ясные следы немецкой живописи и гравюры, явственная модернизация рисунков начинаются с 96 листа, где находится изображение "катепана", одетого в костюм немецкаго покроя и сидящаго у готического сооружения с башенками..." (А. Шахматов).

А російський професор М. Кондаков пішов далі: "..... отметил особенный реалистический характер лицевых изображений в последней трети рукописи (саме тій частині, де є згадки про Ростово-Суздальських князів. - В. Б.), относящейся "к новейшей местной истории", и указал, что именно здесь имеются ясные следы западно-европейского влияния; так, мы найдем здесь западные средневековые башмаки, западные головные уборы и чепцы у женщин; одежда князей представляет западную своего рода далматику; "женщины зачастую одеты в западныя, волочащиеся по полу й узкия в талии платья, которыя - тоже следуя западной моде - оне приподымают спереди, чтобы не наступать при ходьбе и обнаружить цветное исподнее платне..."

У зв'язку з цим, ми пам'ятаємо праці археолога О. Уварова та антрополога О. Богданова, які про подібний одяг та взуття московитів і не згадують. Навпаки, вчені встановили, що впродовж VIII-XVIII століть московити (меряни) ще споживали сире м'ясо та дике коріння. Отака "європейська культура" та "європейський вплив".

У своїх історичних працях Василь Татіщев та Михайло Ломоносов посилалися також на декілька десятків іноземних авторів, і ті імена наведені в їхніх книгах. Але вони, як і Олексій Лизлов у своїй "Скіфській історії", не посилалися на так звані "общерусские летописные своды". Ті "зводи" Катерина II у 60-ті роки XVIII століття лише починала опрацьовувати, і то надзвичайно серйозно і пунктуально.

А загадка про Іоакимівський літопис до уваги прийматися не може. Бо навіть російська історіографія вважає його звичайною фальшивою вигадкою. Хоча багато істориків до сьогодення послуговується цією фальшивкою.

Між іншим, друкуючи Радзивіллівський літопис у переліку "Полного собрания русских летописей", редакція повністю вилучила із книги всі 618 малюнків. Щоб не муляли очі та не нагадували про Петрові забаганки одягти диких лісових мерянок (московитянок) початку XIII століття в довгі шлейфовані європейські сукні ХVІІІ століття.


добавлено через 4 минуты
В конце XVIII века Россия оккупировала огромные территории Украины, Великого княжества Литовского (Беларуси) и Польши. Столь глобальные завоевания потребовали в качестве «обоснования» и глобальную фальсификацию истории. Екатерина II лично редактировала составляемую ею «Историю России», правя при этом исторические документы, давая распоряжения по уничтожению некоторых документов и по написанию фальшивок.

Среди политических задач стояли:

1) чем-то обосновать приобретение этих совершенно чужых для России территорий;
2) для подавления национально-освободительной борьбы белорусов и украинцев – придумать миф о том, что они якобы всегда мечтали оказаться под властью России;
3) в рамках этого мифа следовало создать еще один миф – о том, что московиты являются славянами и Русью, а не финским населением финской Московии;
4) для прикрытия реализации этих задач следовало провести массовую ревизию всех летописей и исторических документов в захватываемых территориях с целью их исправления или уничтожения.

Екатерина 4 декабря 1783 года своим Указом повелела создать "Комиссию для составления записок о древней истории, преимущественно России" под начальством и наблюдением графа А.П. Шувалова". В 1792 году "Екатерининская история" увидела свет, с тех пор вносить что-либо иное в каркас истории Российской Империи категорически воспрещалось.

Задача фальсификации сводилась Екатериной к двум практическим частям: 1) написать никогда не существовавшие «летописные своды» Московии периода Орды (их до этого никто в мире не знал и никто до 1783 года не упоминал, они все массово сотнями ВПЕРВЫЕ появляются миру только при работе Комиссии); 2) исправить летописи Украины и ВКЛ, внося в них поправки в виде ссылок на сочиняемые события в древней Московии и на сочиняемые «летописные своды» Московии.

Впервые московиты-русские (то есть славяноязычные финны эрзя Эрзя-Рязани, мокша-моксель Москвы и Суздаля, мурома Мурома, саамы Новгорода и Пскова и т.д.) узнали о том, что они, оказывается, являются какими-то «славянами», в 1790 году. Тогда императрица поручила члену Комиссии Александру Васильевичу Храповицкому (1749-1801, в 1782-1793 годы Статс-секретарь Екатерины II) создать миф о том, что россияне – это якобы славяне, для чего тот "Отыскал бумаги, во время житья в Эрмитаже писанныяо древности Славян, с изысканием первобытного народа".

То есть, пошел и сделал фальшивки – в их изготовлении и заключалась вся работа Комиссии, как следует из мемуаров Храповицкого, Карамзина и др. Причем Карамзин вообще не скрывал, что в создании «Истории государства Российского» использовал весомый «примес лжи».

Вот так по распоряжению императрицы с 1790 года появляется одиозная и нелепейшая басня о том, что финны России, балто-сарматы Украины и западные балты Литвы-Беларуси – это якобы «восточные славяне», да еще и «русичи», да еще и якобы «выходцы изначально с территории России». В дальнейшем россияне настолько уверовали в это измышление, что даже современные научные его опровержения (например, академика В. Янина) абсолютно не воспринимают.

С подачи РПЦ Москвы российская интеллигенция продолжает жить верой в эту басню про «братство и общее происхождение» своего финского народа с народами западных балтов (белорусов) и днепровских балтов и сарматов (украинцев). Ибо этот миф подпитывает имперское сознание россиян, дает якобы «права» называть территорию соседей «российскими землями». Это – один из столпов в менталитете гомо империкуса.

Итак, с 1783 года по начало XIX века официоз России массово занимался фальсификацией истории для своих имперских нужд: исчезли подлинники тысяч «неудобных» летописей Украины и ВКЛ, а вместо них появились невесть откуда КОПИИ якобы летописей финской Московии – без единого оригинала. Подход тот же самый, как и в «Велесовой книге» в отношении, например, ляхов, которых следовало «записать в русичей».

как правило, делали только свои небольшие исправления в реальные исторические документы, убирая «нежелательную правду про истинное место Московии» (финское или ордынское) и добавляя свои вымыслы о Московии. Как, например, было добавлено об «основании Москвы князем Долгоруким», когда на самом деле Москвы как субъекта сбора дани не существует в первых ордынских списках – и первые упоминания о Москве появляются только в период Орды (то есть Москву основала Орда). Вот такими приписками «по мелочам»

Интересно, что и знаменитое «Слово о полку Игореве» тоже является такой «хитрой» фальсификацией: к реальному произведению старины добавлены современные имперские «поправки» россиян – в рамках указа царицы от 1790 года о том, что финны-россияне в древности были якобы славянами. И все споры вокруг подлинности этого произведения крутятся как раз вокруг того, насколько тут был россиянами внесен знаменитый «примес лжи» Карамзина.

Добавлю, что фальсификацией истории активно увлекался и А.С. Пушкин, который с апломбом полагал (и был прав!), что одно гениальное произведение поэта – перевесит все летописи и абсолютно изменит восприятие своей истории у народа. Действительно, его якобы «русские сказки» являлись на деле ОРДЫНСКИМИ и ФИНСКИМИ сказками – с именами финнов типа Дадон или Гвидон (и поныне национальные имена народа перми).

Стоило России влезть на Кавказ, как возникла задача русификации народов Кавказа – и Пушкин тут же пишет «Руслана и Людмилу», спекулируя на созвучии «Русь» и «Руслан», хотя Руслан – это имя нерусское и неславянское, а сарматское осетинское. Политическое «второе дно» произведения очевидно: осетин любит русскую Людмилу, а их любви препятствуют всякие «враги России» (на деле – враги экспансии России). По сути это политический памфлет с внедрением идеи о том, что кавказские народы – это якобы Русь,

Подобного не было больше нигде и никогда – ни в одной стране мире, кроме России. Только там обнаружились огромные проблемы со своей национальной самоидентификацией, которая по статусу империи требовала «великого прошлого», а в прошлом были только завоевание киевскими князьями и затем чингизидами Орды. Другая проблема в том, что киевские князья-оккупанты, обращая местных финнов Центральной России в своих рабов, с помощью киевских попов славянизировали их

Другая проблема в том, что киевские князья-оккупанты, обращая местных финнов Центральной России в своих рабов, с помощью киевских попов славянизировали их, давая кроме веры во Христа (искаженной для колоний обожествлением князей-захватчиков) – еще и славянские имена. И учили славянскому языку по болгарским церковным книгам – отчего нынешний русский язык так похож на болгарский. Хотя до Болгарии от Москвы – чудовищное расстояние, на этом пути десятки иных народов и этносов

учили славянскому языку по болгарским церковным книгам – отчего нынешний русский язык так похож на болгарский. Хотя до Болгарии от Москвы – чудовищное расстояние, на этом пути десятки иных народов и этносов, в том числе сами украинцы-русины, чей язык как раз на порядки менее похож на русский, чем болгарский язык.

И главная проблема была для Екатерины II в том, что Россия – это и есть Орда, но только переименованная, ибо почти все ордынцы приняли веру РПЦ Москвы и получили болгарские имена и фамилии. Вспоминать об ордынском прошлом России – значило подрывать устои государства, главным из которых была РПЦ Москвы, обратившая в московскую веру десятки миллионов ордынцев. Напомню снова, что и сам Карамзин был отнюдь не славянином, а потомком мурз Орды, перешедших на служение Москве. Он это знал

Сегодня русские отвергают свою историю коренных финских народов Центральной России и тюрок Орды. А некоренных, кроме финнов и тюрок, в России и нет, ибо никакие славяне никогда туда не приходили, за исключением малочисленных княжеских дружин Киева и киевских попов, которые сами-то славянами не были, а были только славянизированными днепровскими балтами и сарматами. И отвергают свою историю Орды – ибо стали православными веры РПЦ Москвы.

Но эти изменения кажутся только формальными, ибо сам менталитет Орды и являлся на протяжении веков менталитетом Московии-России (что часто в России с сожалением называют «наследием менталитета Византии», хотя Россия к Византии абсолютно никакого отношения не имеет – в вопросе менталитета, и под «византийским менталитетом» понимается везде только и именно ее ордынский менталитет).

И уж абсолютным наследником менталитета Орды стал СССР, где население власть угнетала как полных рабов, а в войнах свой народ считала пушечным мясом. Западнофобия, славянофобия (ненависть к национальной сути и истории поляков, литвинов-белорусов, русинов-украинцев), русофобия (ненависть к независимой Украине как истинной исторической Руси) – все это в СССР было одиозными чертами менталитета Орды.

Можно полагать и так, что реформы Петра I и затем исторические фальсификации Екатерины II имели целью переделать русифицированное население бывшей Орды и теперь России – в европейцев. Ведь даже и «Велесова книга» (в которой ясно виден ордынский менталитет хотя бы в ее одиозной западнофобии), если на нее с этой стороны взглянуть, все-таки пытается показать, что население территории России было в прошлом славянами – а значит, все-таки европейцами, частью Западного Мира. Вот парадокс.

«русская "державность" есть прямое повторение ханско-ордынской власти, унаследованной от Золотой Орды. Московские князья, а впоследствии Цари, слепо скопировали порядки жестокой восточной тирании. Но у Московии был выбор. Вспомните, существовало два типа власти: Новгородское вече и Золотоордынское "самодержавие". Новгород был фактически частью развивающейся Европы: процветала демократия, культура, торговля, связи с внешним миром; а Московия - это грабеж, предательство соседних княжеств,

Был избран второй путь становления государства, то есть, был позаимствован ханско-ордынский тип "державности". В результате возникла новая Орда, уже со столицей в Москве. Древние Новгород и Псков были полностью разрушены и разграблены, население частью уничтожено, частью вымерло от мора, и лишь в малом количестве угнано в дикие леса Московии, где за века одичало, как и московиты.

Культура и ремесла Новгорода и Пскова Московской Ордой не были востребованы и погибли, не принеся пользы Государству. Отсталый деспот Московии даже понятия не имел, на какие величайшие ценности он посягал, уничтожая их. Особенно уничтожались и преследовались люди большого ума.

Так архиепископ Новгородский был посажен на кобылу, которую Иван Грозный назвал "архиереевой женой", сказав: "Ты не архиепископ, а скоморох". И погнали его кнутами, при стечении народа, в Москву. Вот такими методами пытались победить свободу слова, свободу мысли, свободу поведения. Ведь мы помним, что в Новгороде Архиепископа избирал народ!..

лесана вне форума  

Сказавших "Фууу!": 4 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 03:11   #2
Проходящий мимо
 Аватар для Cedars
IP:
Сообщений: 5,943
"Спасибок": 7,808
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от лесана Посмотреть сообщение
Стоило России влезть на Кавказ, как возникла задача русификации народов Кавказа – и Пушкин тут же пишет «Руслана и Людмилу», спекулируя на созвучии «Русь» и «Руслан», хотя Руслан – это имя нерусское и неславянское, а сарматское осетинское.
Очередной бред укронацыков. То они киевского князя Святослава ручонками своими грязными трогали, сейчас Пушкин с Русланом им не угодили...


Для сведения: значение имени - Руслан - рождённый на русской земле, рус - русский, лан - земля, для примера - Еруслан - известный герой русских народных сказок - образ и имя этого героя использовал Пушкин в своем произведении. (Иван Крылов - кстати, тоже)
___________
Если вопрос задан правильно - ответ будет неожиданным...
Cedars вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 4 (показать список)
Сказавших "Фууу!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 08:26   #3
Київська русинка
 Аватар для лесана
IP:
Сообщений: 3,922
"Спасибок": 4,531
Очки репутации: 0
Мнения: 7088
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Чедаре в російській мові немає слова "лан"

Значение имени Руслан:

Имя заимствовано из тюркско-татарских языков, происходит от слова «арслан» — лев.http://mag.org.ua/names/name55.html
лесана вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 08:46   #4
Разблокирован
 Аватар для Big Stone
IP:
Сообщений: 2,821
"Спасибок": 4,072
Очки репутации: 0
Мнения: 508
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Я уже просто ржу над этим бредом!
Лесана, Вы работаете? Вам за это платят? ))))))))

1. Историю мы с Вами можем учить по учебникам.
Да, учебники пишут люди и порой допускаются неточности...порой в свою пользу. НО русские историки 18-19 веков были одними из сильнейших в мире и их работы признавали и чтили в Европе...на их труды, раскопки, свидетельства опирались в собственных работах.
Когда начались 90е и люди в РФ не знали, кму верить и как учить детей, у нас в школах повально стали учить по Карамзину (тяжело читать из-за старого слога) и Платонову - это придворные историки Романовых. Современные события каждый учитель трактовал по-своему опираясь кто на что. На Украине с начала 90х пошло активное печатание учебников от Сороса (в РФ их тоже полно было, но они больше 3х лет не продержались), на которых или на идеях которых уже выросло целое поколение обманутых детей - достаточно почитать, как преподносится 2МВ, УПА, период с 1917 по 1991 и современнейшая история...просто почитать и сравнить с новостями с инета, википедиями и т.п. ...только не украинских источников, а любых других.
Как результат, сегодня имеем массу фальсификаций истории, которая на Украине стала нормой...это понятно - как я уже писал нужны молодой стране и нации героические дела прошлого, герои прошлого и т.п. Но только истории часто переплетены с историей соседних стран...и нестыковки постоянно вылазят наружу.

Россия была инициатором написания современного учебника истории 2МВ - Германия и Польша поддержали идею...Украина (еще при Ющенко) нет. Вопрос: ПО-ЧЕ-МУ?

2. Язык - это нечто растущее и развивающееся.
Если Вы скажете, что в украинском языке уже веками не появлялось новых слов и не исчезали устаревшие - это ложь!
Поэтому не надо больше того бреда про "очи" или "лан", ок?

Детский сад какой-то....яркий пример потерянного поколения, выросшего на соросовских учебниках.
Big Stone вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 8 (показать список)
Сказавших "Фууу!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 08:56   #5
...Я не люблю...
 Аватар для Полковник
IP:
Сообщений: 7,181
"Спасибок": 11,091
Очки репутации: 0
Мнения: -3295
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от Big Stone Посмотреть сообщение
Детский сад какой-то....яркий пример потерянного поколения, выросшего на соросовских учебниках.
Согласен полностью, сам видел эти "соровские" учебники истории, муть, цинизм и полнейшее противоречие.


Цитата:
Сообщение от Big Stone Посмотреть сообщение
Россия была инициатором написания современного учебника истории 2МВ - Германия и Польша поддержали идею...
Это уже не идея, это уже претворяется в жизнь, на последней встрече Меркель и Медведева было сказано и об этом. Будет такой учебник, но ющенковскую Украину это не устраивало, по понятным причинам, вот и отказали.
___________
Все болезни от нервов и только гонорея и сифилис от удовольствия.
Украина, Россия, Беларусь это и есть Святая Русь!
Полковник вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 7 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 09:04   #6
Київська русинка
 Аватар для лесана
IP:
Сообщений: 3,922
"Спасибок": 4,531
Очки репутации: 0
Мнения: 7088
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
Согласен полностью, сам видел эти "соровские" учебники истории, муть, цинизм и полнейшее противоречие.Это уже не идея, это уже претворяется в жизнь, на последней встрече Меркель и Медведева было сказано и об этом. Будет такой учебник, но ющенковскую Украину это не устраивало, по понятным причинам, вот и отказали.
Cказати по суті ви не спроможні? І прізвища визначних російських істориків- професорів для вас нічого вже не значать? Я розчарована, Полковник. Вам напише нову історію Путін з Меркель? Як не соромно?
лесана вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Сказавших "Фууу!": 3 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:05   #7
Проходящий мимо
 Аватар для Cedars
IP:
Сообщений: 5,943
"Спасибок": 7,808
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от лесана Посмотреть сообщение
Cказати по суті ви не спроможні?
Лесана, нy как же не способны? Вот я в самом первом ответе по самой сути сказал Вам:
Цитата:
Сообщение от Cedars Посмотреть сообщение
Очередной бред укронацыков.
и не только я...
Цитата:
Сообщение от Big Stone Посмотреть сообщение
Я уже просто ржу над этим бредом!
Цитата:
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
муть, цинизм и полнейшее противоречие.
Оффтоп:
___________
Если вопрос задан правильно - ответ будет неожиданным...
Cedars вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Сказавших "Фууу!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:12   #8
Почетный легион
 Аватар для Gidra2009
IP:
Сообщений: 22,041
"Спасибок": 30,755
Очки репутации: 0
Мнения: 13671
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от Cedars Посмотреть сообщение
Для сведения: значение имени - Руслан - рождённый на русской земле, рус - русский, лан - земля, для примера - Еруслан - известный герой русских народных сказок - образ и имя этого героя использовал Пушкин в своем произведении. (Иван Крылов - кстати, тоже)


Еруслан Лазаревич - Герой древнерусской сказочной повести и фольклора.
"Повесть о Еруслане Лазаревиче" известна на Руси с начала XVII века. Вероятно, она возникла как запись одного из устных пересказов неизвестного нам тюркского дастана, повествующего о подвигах богатыря Рустама. На эту связь указывают многие особенности повести. Имя главного героя связывается с тюркским прозвищем Рустама - Арслан (лев), а имя его отца - Залазарь - с именем отца Рустама Заль-Зера (седого Заля).

Странно..шо не Каганович....

Ты бы хоть познакомился маленько с темой..допрежь оную критиковать....
Gidra2009 вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:14   #9
Проходящий мимо
 Аватар для Cedars
IP:
Сообщений: 5,943
"Спасибок": 7,808
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от Big Stone Посмотреть сообщение
Россия была инициатором написания современного учебника истории 2МВ - Германия и Польша поддержали идею...Украина (еще при Ющенко) нет. Вопрос: ПО-ЧЕ-МУ?
Оффтоп:


Название: rofl_old.gif
Просмотров: 207

Размер: 27.5 Кб
___________
Если вопрос задан правильно - ответ будет неожиданным...
Cedars вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:18   #10
Проходящий мимо
 Аватар для Cedars
IP:
Сообщений: 5,943
"Спасибок": 7,808
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от Gidra2009 Посмотреть сообщение
Еруслан Лазаревич - Герой древнерусской сказочной повести и фольклора.
"Повесть о Еруслане Лазаревиче" известна на Руси с начала XVII века.
Оффтоп:
___________
Если вопрос задан правильно - ответ будет неожиданным...
Cedars вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:21   #11
Почетный легион
 Аватар для Gidra2009
IP:
Сообщений: 22,041
"Спасибок": 30,755
Очки репутации: 0
Мнения: 13671
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от Cedars Посмотреть сообщение
Оффтоп:
Никудышный из тебя все же историк..Не обессудь...
Откуда этот Каганович скакнул в 17 век..минуя все предыдущие....?
Ей-ей..изучи сперва тему..а то смешно выглядишь.....
Gidra2009 вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:26   #12
Проходящий мимо
 Аватар для Cedars
IP:
Сообщений: 5,943
"Спасибок": 7,808
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от Gidra2009 Посмотреть сообщение
а то смешно выглядишь.....
Оффтоп:
___________
Если вопрос задан правильно - ответ будет неожиданным...
Cedars вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 3 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:30   #13
Основа форума
 Аватар для golem
IP:
Сообщений: 2,459
"Спасибок": 2,836
Очки репутации: 0
Мнения: -3301
Доп. информация
Восклицание Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от лесана Посмотреть сообщение
"Історія" Ломоносова була надрукована у двох варіантах.
Лесана надурковала свой...

Цитата:
Лесана, Вы работаете? Вам за это платят? ))))))))
за это уже никто не платит... программа закрыта в связи с бесперспективностью....

голый интузазизм
golem вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 5 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 13:03   #14
Київська русинка
 Аватар для лесана
IP:
Сообщений: 3,922
"Спасибок": 4,531
Очки репутации: 0
Мнения: 7088
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от golem Посмотреть сообщениеза это уже никто не платит... программа закрыта в связи с бесперспективностью....

голый интузазизм
Так, ви праві, що за любов до України мені ніхто не платить, але за любов до правди мені заплатить Бог
Цитата:
Заступила чорна хмара
Та бiлую хмару.
Опанував запорожцем
Поганий татарин.
Хоч позволив хан на пiсках
Новим кошем стати,
Та заказав запорожцям
Церкву будувати.
У наметi поставили
Образ пресвятої
I крадькома молилися...
Боже мiй з тобою!
Мiй краю прекрасний, розкiшний, багатий!
Хто тебе не мучив? Якби розказать
Про якого-небудь одного магната
Iсторiю-правду, то перелякать
Саме б пекло можна.
Т. Шевченко.
лесана вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 13:06   #15
Основа форума
 Аватар для golem
IP:
Сообщений: 2,459
"Спасибок": 2,836
Очки репутации: 0
Мнения: -3301
Доп. информация
Восклицание Re: Фальшування історії Московією

Цитата:
Сообщение от лесана Посмотреть сообщение
Так, ви праві, що за любов до України мені ніхто не платить, але за любов до правди мені заплатить Бог
лесана....
да лишь бы ОН лично расчитываться не пришёл....

с таким то рвением и любовью
golem вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх

Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инструкция по стирке носков Chizhune4ka Юмор 14 12.10.2020 08:33
sockless или без носков кисана Женский форум 27 28.10.2015 12:09
Світові ізгої. КНДР, Сирія, Московія... Яка їх доля? роман степанович Политика Украины 2 16.03.2014 20:42
Трохі історії Залізний Политика Украины 2 08.02.2011 14:05
З історії тролейбуса. Киевлянин История города 0 24.06.2007 09:48


Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.


Работает на vBulletin® Версия форума 3.х.х. Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

© ForumKiev.com 2007 - 2021