Я люблю Киев

КИЕВСКИЙ ФОРУМ
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
FORUMKIEV.COM
Правила Новое Вопросы Ссылки
КИЕВ ПОГОДА ИСТОРИЯ ТУРИСТУ
N-728-MI-2
Вернуться   Киевский форум > Политический форум > Исторический форум

Голодомор 1932-33

Результаты опроса: Геноцид украинцев в 1932-33 годах:
Да, был 62 52.99%
Нет, не было 53 45.30%
Прочел топик и изменил мнение. Да, был 1 0.85%
Прочел топик и изменил мнение. Нет, не было 1 0.85%
Голосовавшие: 117. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.12.2010, 17:24   #256
Житель
 Аватар для бандеробульба
IP:
Сообщений: 257
"Спасибок": 156
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от justvis Посмотреть сообщение
МАСОВЕ РОЗКУРКУЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В 1930-1933 РР.:
МЕХАНІЗМ ТВОРЕННЯ ГОЛОДОМОРУ

У період духовного відродження України важливого значення набувають дослідження
наукового характеру, пов’язані з причинами Голодомору 1932-1933 рр.Масове розкуркулення
українського селянства, яке розпочалось напередодні трагедії, є, безумовно, однією з її причин.
Даній проблематиці - розкуркуленню селянства в Україні - присвятили свої праці відомі
українські науковці. Серед них С.В. Кульчицький, який у науковому виданні «Голод 1931-1933
років в Україні: причини та наслідки» відтворив штучне розпалювання більшовиками класової
боротьби в українському селі, цілеспрямованість підриву продуктивних сил сільського
господарства в країні. У зазначеній праці зумовлена і складність встановлення об’єктивних даних
про кількість розкуркулених селян в Україні та депортованих з них на Крайню Північ, Сибір,
Урал, Казахстан.1
Науковці В.Ю. Васильєв та Л. Віола у книзі «Колективізація і селянський опір на Україні
(листопад 1929 - березень 1930 рр.)» одні з перших науковців, які детально проаналізували перебіг
селянського опору політиці розкуркулення одноосібних господарств в Україні, зокрема на
Поділлі, констатували його масштабність та різноманітність за формами, вказали на механізми
руйнації українського села в 1929-1930 рр.2
Важливе значення на сьогодні має науково-документальне видання Служби Безпеки
України – «Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-
НКВД». У вказаній праці представлені документи радянських органів державної безпеки –
Державного політичного управління та Народного комісаріату внутрішніх справ. Документи
розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій в Україні, в
тому числі в ході розкуркулення селянства. Йдеться і про масштабність «операції» з
розкуркулення і опір селянства підрозділам ГПУ.3
На регіональному рівні заслуговує передусім на увагу книга І.В. Рибака та А.Ю. Матвєєва
«Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині». У
науковій праці подільські дослідники дійшли висновку, що саме колективізація та розкуркулення
призвели до руйнації традиційної селянської громади, інших інституцій сільської автономії, а на
їхнє місце прийшла примусова структура аграрного виробництва – колгоспна визискувальна
система. Автори видання акцентують увагу й на тому, що масовий державний терор проти
селянства сталінщина розв’язала не за активний спротив, а за переконання, за відмову скоритися
тоталітарному режиму.4
У 2005 році вийшов у світ надзвичайно важливий збірник докуметів та матеріалів серії
«Архіви Кремля» - «Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение», який дає змогу
науковцям більш повно й детальніше дослідити аспекти проблематики розкуркулення,
проаналізувати технології нищення українського селянства. Наприклад, починаючи з другого
періоду «ліквідації куркульства як класу» (осінь 1930р.), більшовики піддали розкуркуленню і
колгоспників, остаточно руйнуючи українські села.5
Проаналізувати перший період масового розкуркулення одноосібних селянських
господарств на Поділлі, який тривав з січня по березень 1930р., з посиланням на нові архівні
джерела, завдання автора даної публікації.
У наукових працях серед причин «ліквідації куркульства як класу» більшовиками
розкуркуленням визначені такі: економічна – експропріація селянських коштів у державну
скарбницю, а також на колгоспне будівництво (будівлі, майно та реманент); соціальна – ізоляція
«куркулів» від основної частини селянства; політична – ліквідація «дрібного сільського буржуа»
на селі була необхідна у зв’язку з неможливістю його використання для побудови комуністичного
суспільства, а також прискорювалася перспектива більш широкого втягнення частини колгоспного
селянства в майбутні більшовицькі акції; психологічна – формування у свідомості населення
образу «ворога народу» в особі «куркулів» та «підкуркульників».6
У сукупності всі ці причини слугували для селянства, яке ще не зазнало репресій,
застереженням і не залишало для них вибору: якщо не в колгосп, то – на виселення.
Розпочалася масова акція «ліквідація куркуля як класу» в січні 1930р., згідно з постановою
ЦК ВКП(б) від 5 січня «Про темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному
будівництву»: більшовицька тоталітарна держава, прийнявши дану постанову, перейшла від
політики обмеження куркуля до політики його фізичного знищення.7
Особлива роль у «ліквідації куркуля як класу» відводилася органам ДПУ. 11 січня 1930 р.
заступник голови ДПУ СРСР Г. Ягода (фактично керівник даної інституції, у зв’язку з недугою
Менжинського), у циркулярі до керівників відповідних республіканських структур вказував:
«...Куркуль як клас повинен бути знищений... Якщо ми швидким, рішучим ударом, як під час
хлібозаготівель, не нанесемо удару до початку весняної посівної кампанії, будемо мати низку
суцільних повстань і зрив кампанії. Нам потрібно до березня-квітня розправитися з куркулем, раз і
назавжди зламати йому хребет..., в першу чергу необхідно розробити міри репресивно-
адміністративного характеру, а саме: «СОУ» (секретний відділ управління) повинно опрацювати
області, звідки негайно потрібно виселяти, заарештовувати, відправляти у концтабори куркульню.
Підхід такий» 1) особливо злісних – у концтабори, сім’я виселяється; 2) куркуль, який проводить
антирадянську агітацію – на виселення... з сім’ями у райони Крайньої Півночі та пустинні місця
Казахстану...».8
24 січня 1930 р. секретар ЦК КПУ С. Косіор надіслав у всі округи України телеграми-
директиви з категоричною вимогою до виконання (враховуючи важливість даного документа –
подається повністю): «Блискавка. Харків. 2026, 300, 24/1, 11, 56. Вінниця, окрпарткому.
Повідомляється постанова ЦК від 23 січня 1930р., по-перше, негайно розпочати заходи проти
куркулів з таким розрахунком, щоб до 15 березня їх в основному завершити; по-друге, заходи
провести передусім у прикордонних округах і районах суцільної колективізації; по-третє,
підготовку в селах розпочати з 1 лютого, протягом 2-3 тижнів підготувати бідняцько-середняцьку
масу, а потім приступити до проведення заходів; по-четверте, розкуркуленню повинно бути
піддано біля 150 тисяч господарств по всій Україні, з них біля 60 тисяч підлягають виселенню за
межі України, інші, після конфіскації майна, розселені у районах свого проживання; по-п’яте,
проведення заходів у районах суцільної колективізації повинно відбуватись у такий спосіб: а)
представники районних трійок, за участю сільських працівників, складають особові списки
куркулів, яких необхідно розкуркулити, а також – до виселення; б) у селах питання про заходи
проти куркульства і персональні питання виносять спочатку на обговорення організованої і
неорганізованої бідноти, потім проводиться робота серед середняків, поетапно й тільки після
підготовки питання виноситься на загальні збори колгоспу; в) рішення колгоспів затверджуються
сільськими радами і райвиконкомами, у тих місцевостях, де сільські ради не сприяють
проведенню заходів проти куркульства, такі сільські ради переобираються; г) у селах, де ще немає
колгоспів, робота проводиться у такий же спосіб для того, щоб у процесі цієї роботи створити
колгосп; по-шосте, в округи і райони суцільної колективізації негайно відправляються витримані,
надійні люди, спроможні забезпечити через бідняцько-середняцькі маси розкуркулення; по-сьоме,
Нарком’юст дає вказівки, на основі яких законів можна проводити такий захід, до видання
спеціального закону з цього питання; по-восьме, з ЦК в округи надсилаються примірні контрольні
цифри про куркулів взагалі і яких потрібно вислати, за основу цих цифр беруться дані Наркомфіну
і Наркомторгу; по-дев’яте, розпочати негайно в центральній і місцевій пресі політичну підготовчу
кампанію проти куркуля за проведення розкуркулення; по-десяте, по відношенню до районів
нацмен (німців, болгар та ін.), розробити особі директиви. Секретар ЦК КП(б)У Косіо р. НР
042286/9».9
Як засвідчує поданий вище документ, розкуркуленню в Україні підлягали 150 тис.
селянських господарств, депортації – 60 тис. селянських родин і це тільки на початку 1930 р. На
реалізацію цього злочину більшовицька влада відвела виконавцям обмежений час, до 15 березня
1930 р.
Саме тому поспішність проведення акції з «ліквідації куркуля» в Україні, зокрема на
Поділлі, набирала все більших обертів. Так уже 25 січня 1930 р. керівники всіх 13 районів
Вінницької округи отримали «Інструкцію для проведення роботи з розкуркулення та виселення
куркулів».10
В інструкції констатувалося: «1. Вся вказана нижче робота повинна проводитися по всій
окрузі, як у районах суцільної колективізації, так і в інших районах. 2. З метою чіткого
керівництва... створена трійка під головуванням секретаря ОПК і членів: голови окрвиконкому та
начальника ДПУ. 3. Підготовча робота з розкуркулення та виселення куркулів розпочинається 26
січня 1930р... 5. РПК викликають відповідальних витриманих і надійних товаришів... 6. РВК
визивають голів сільрад і КНС... 7. Мобілізовані товариші 28 січня виїжджають у села для
безпосередньої роботи... разом з активістами, наймитами, бідняками складають списки на
розкуркулених... 10. Сільради, комнезами, партійні й комсомольські осередки, які протидіятимуть
проведенню даної роботи, повинні бути негайно розпущені, а членів партії і комсомольців
виключити з організацій... 12. Одразу ж після затвердження списків сільрадами майно куркулів
відбирається і за відповідними описами й розцінками здається у колгоспи... 26. Нижче подаються
орієнтовні контрольні цифри на обидві категорії куркулів»
"Бiльшовики" как минимум на треть состояли из этнических украинцев.
бандеробульба вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 17:32   #257
Новичок
 Аватар для justvis
IP:
Сообщений: 1,208
"Спасибок": 552
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от бандеробульба Посмотреть сообщение
"Бiльшовики" как минимум на треть состояли из этнических украинцев.
Ви звинувачуєте свій народ в тому, що він не зміг сконсолідуватися і відпачкуватися від мертополії після перевороту сімнадцятого, а потім зазнав від червоних імперіалістів розкулачення, Геноциду і інших бід ?
___________
УКРАЇНЦІ
"Людина, яка не шанує традицій і мови нації і країни, в якій живе, є туристом, або окупантом." К. Маркс
"Русский интеллигент заканчивается там, где начинается польский вопрос" А. Мицкевич.
justvis вне форума  

Сказавших "Фууу!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 17:33   #258
Житель
 Аватар для бандеробульба
IP:
Сообщений: 257
"Спасибок": 156
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от justvis Посмотреть сообщение
Ви звинувачуєте свій народ в тому, що він не зміг сконсолідуватися і відпачкуватися від мертополії після перевороту сімнадцятого, а потім зазнав від червоних імперіалістів розкулачення, Геноциту і інших бід ?
Я нiкого не звинувачую.
бандеробульба вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 18:14   #259
Новичок
 Аватар для justvis
IP:
Сообщений: 1,208
"Спасибок": 552
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от бандеробульба Посмотреть сообщение
Я нiкого не звинувачую.
Це не найгірша життєва позиція. Розкулачення та Геноцид визнаєте, але ні щодо першого, ні щодо другого про винних не хочете знати ?
___________
УКРАЇНЦІ
"Людина, яка не шанує традицій і мови нації і країни, в якій живе, є туристом, або окупантом." К. Маркс
"Русский интеллигент заканчивается там, где начинается польский вопрос" А. Мицкевич.
justvis вне форума  

Сказавших "Фууу!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 18:18   #260
Житель
 Аватар для бандеробульба
IP:
Сообщений: 257
"Спасибок": 156
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от justvis Посмотреть сообщение
Це не найгірша життєва позиція. Розкулачення та Геноцид визнаєте, але ні щодо першого, ні щодо другого про винних не хочете знати ?
Де ж це я визнавав "геноцид"?
бандеробульба вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 18:31   #261
Новичок
 Аватар для justvis
IP:
Сообщений: 1,208
"Спасибок": 552
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от бандеробульба Посмотреть сообщение
Де ж це я визнавав "геноцид"?
Я розумію, що Вам як юристу, ФСБ перекриє кисень, якщо Ви напишете, що визнаєте Голодомор Геноцидом. Але немає нічого вічного. ФСБшників посунуть
Оффтоп:
___________
УКРАЇНЦІ
"Людина, яка не шанує традицій і мови нації і країни, в якій живе, є туристом, або окупантом." К. Маркс
"Русский интеллигент заканчивается там, где начинается польский вопрос" А. Мицкевич.
justvis вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 19:33   #262
Житель
 Аватар для бандеробульба
IP:
Сообщений: 257
"Спасибок": 156
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от justvis Посмотреть сообщение
Я розумію, що Вам як юристу, ФСБ перекриє кисень, якщо Ви напишете, що визнаєте Голодомор Геноцидом. Але немає нічого вічного. ФСБшників посунуть
Оффтоп:
Среди тех "шовiнiстiв"-минимум треть украинцев.
бандеробульба вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 19:40   #263
Проходящий мимо
 Аватар для Cedars
IP:
Сообщений: 5,943
"Спасибок": 7,808
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от бандеробульба Посмотреть сообщение
Среди тех "шовiнiстiв"-минимум треть украинцев.
Это не правда... Там украинцев куда больше около 70% ... Треть там евреи. :rt3: Я уже давал ссылку на мнение председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко - здесь: СБУ: Голодомор здійснили українці. Претензій до Росії немає

но укронацыкам эта информация невыгодна и не удобна, так как не вписывается она в их причитания об "преступлениях" Москвы - вот они и игнорируют мнение украинских специалистов докладывающих достоверную информацию... :rt:
___________
Если вопрос задан правильно - ответ будет неожиданным...
Cedars вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 19:51   #264
Житель
 Аватар для бандеробульба
IP:
Сообщений: 257
"Спасибок": 156
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от Cedars Посмотреть сообщение
Это не правда... Там украинцев куда больше около 70% ... Треть там евреи. :rt3: Я уже давал ссылку на мнение председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко - здесь: СБУ: Голодомор здійснили українці. Претензій до Росії немає

но укронацыкам эта информация невыгодна и не удобна, так как не вписывается она в их причитания об "преступлениях" Москвы - вот они и игнорируют мнение украинских специалистов докладывающих достоверную информацию... :rt:
Не вижу неправды. Я употребил формулу "как минимум" , не так ли?
бандеробульба вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 19:55   #265
Проходящий мимо
 Аватар для Cedars
IP:
Сообщений: 5,943
"Спасибок": 7,808
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию re: Голодомор 1932-33

Цитата:
Сообщение от бандеробульба Посмотреть сообщение
Не вижу неправды. Я употребил формулу "как минимум" , не так ли?
Оффтоп:
___________
Если вопрос задан правильно - ответ будет неожиданным...
Cedars вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 20:01   #266
Житель
 Аватар для бандеробульба
IP:
Сообщений: 257
"Спасибок": 156
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию re: Голодомор 1932-33

Цитата:
Сообщение от Cedars Посмотреть сообщение
Оффтоп:
Указав инфинум, я совершенно не касался супремума.
бандеробульба вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 20:13   #267
...Я не люблю...
 Аватар для Полковник
IP:
Сообщений: 7,181
"Спасибок": 11,091
Очки репутации: 0
Мнения: -2961
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є Геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от justvis Посмотреть сообщение
Дума визнає Геноцид і всі зможуть коментувати прізвища причетних до кодла Сталіна
Геноцид кого и кем?! Слово геноцид подразумевает уничтожение одной нации другой. Обозначьте мне в этом случае две противоборствующие стороны, и я Вам поверю. Отмазки типа советы, НКВД, Стихия и Божья кара, как Вы понимаете не проходит ибо ни одна из названных мною причин к национальности никакого отношения не имеет.
___________
Все болезни от нервов и только гонорея и сифилис от удовольствия.
Украина, Россия, Беларусь это и есть Святая Русь!
Полковник вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 3 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 20:55   #268
Забанен по IP из России
 Аватар для Серёга
IP:
Сообщений: 9,597
"Спасибок": 20,078
Очки репутации: 0
Мнения: 5225
Доп. информация
По умолчанию re: Голодомор 1932-33

Цитата:
Сообщение от Казырный Посмотреть сообщение
Оффтоп:
"Демографические архивы и переписи 1937 и 1939 годов, которые до недавнего времени были засекречены, позволяют проследить, как разрастался голод 1933 года. Географически «голодная зона» занимала почти всю Украину, часть Черноземья, богатые долины Дона, Кубани, а также Северный Кавказ и большую часть Казахстана. Около 40 миллионов человек пострадали от голода и лишений. В наиболее затронутых голодом районах, в сельской местности вокруг Харькова, смертность в январе и июне 1933 года увеличилась в десять раз по сравнению со средней смертностью: 100 000 похоронено в июне 1933 года в районе Харькова против 9 000 в июне 1932 года. Нужно ли говорить о том, что далеко не все случаи смерти были зарегистрированы? Сельские районы пострадали больше, чем города, но голод не пощадил и их. Харьков за год потерял 120 000 своих жителей, Краснодар – 40 000, Ставрополь – 20 000.


За пределами «голодной зоны» также нельзя снимать со счетов демографические потери, связанные с недоеданием. В сельской местности вокруг Москвы смертность достигла 50% в период между январем и июнем 1933 года, в Иванове – эпицентре голодных бунтов 1932 года, в последние месяцы 1933 года смертность возросла на 35%. Иначе говоря, за весь 1933 год в целом по стране наблюдается увеличение числа смертей более чем до 6 миллионов. Большая часть этих смертей вызвана голодом, именно с голодом и только с ним связаны 6 миллионов жертв развернувшейся трагедии. Крестьянство Украины понесло особо тяжкие потери – 4 миллиона человек В Казахстане от голода умерли приблизительно миллион человек, в основном, ведущих кочевой образ жизни. Создавая коллективные хозяйства, людей принуждали к оседлой жизни, при этом они теряли свой скот. На Северном Кавказе и в районах Черноземья также насчитывается миллион погибших...

.................................................. .........................................Нужно ли видеть в этом голоде, как утверждают сегодня некоторые украинские публицисты и историки, «геноцид украинского народа»?1 Украинское крестьянство, бесспорно, было главной жертвой голода 1932-1933 годов, и «нажиму» на него предшествовали наступления 1929 года: наступление на украинскую интеллигенцию, обвиненную в «националистическом уклоне», потом, начиная с 1932 года, наступление на украинскую компартию. Бесспорно, можно, используя выражение Андрея Сахарова, говорить об «украинофобии Сталина». Однако следует отметить, что репрессии голодом постигли также места расселения казаков на Дону и Кубани и жителей Казахстана. В этой республике коллективизация и принуждение к оседлости имели разрушительные последствия: 80% скота было уничтожено за два года. Лишенные всего, что имели, принужденные голодать, два с лишним миллиона казахов покинули пределы республики, около миллиона из них ушли в Центральную Азию, полтора миллиона – в Китай." (С)

кого "геноцидили" на Кубани и в Казахстане?
два миллиона казахов или украинцев ушли в Китай?
40 тысяч и 20 тысяч человек в Краснодаре и Ставрополе тоже были украинцами?
или в Иванове, в ста километрах от Ярославля - украинцы поднимали голодные бунты?
___________
Я снова здесь, я в бархатных штанах. (с)
Серёга вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 21:01   #269
Новичок
 Аватар для justvis
IP:
Сообщений: 1,208
"Спасибок": 552
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от бандеробульба Посмотреть сообщение
Среди тех "шовiнiстiв"-минимум треть украинцев.
Якщо б червона імперія змирилася з незалежністю України, то брат українець знищував би брата українця розкулаченнями та Геноцидами ?
___________
УКРАЇНЦІ
"Людина, яка не шанує традицій і мови нації і країни, в якій живе, є туристом, або окупантом." К. Маркс
"Русский интеллигент заканчивается там, где начинается польский вопрос" А. Мицкевич.
justvis вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 21:11   #270
Житель
 Аватар для бандеробульба
IP:
Сообщений: 257
"Спасибок": 156
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Голодомор є геноцидом Українського народу

Цитата:
Сообщение от justvis Посмотреть сообщение
Якщо б червона імперія змирилася з незалежністю України, то брат українець знищував би брата українця розкулаченнями та Геноцидами ?
Как минимум две трети населения тогдашней Малороссии, Вас бы разочаровали.
бандеробульба вне форума  

Ответить с цитированием Вверх

Ответ

Метки
голодомор, геноцид украинцев

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Голодомор в США YFP Исторический форум 0 26.10.2013 22:35
Голодомор - 2012 PRAVED Основной 2 20.07.2012 02:34
Народна війна 1917-1932 лесана Исторический форум 8 14.02.2011 09:17
Голодомор 1932-33 или 1991-2007 ? Пив'н'ой дозор Исторический форум 1985 20.11.2010 10:12


Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.


Работает на vBulletin® Версия форума 3.х.х. Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

© ForumKiev.com 2007 - 2020