Я люблю Киев

КИЕВСКИЙ ФОРУМ
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
FORUMKIEV.COM
Правила Новое Вопросы Ссылки
КИЕВ ПОГОДА ИСТОРИЯ ТУРИСТУ
N-728-MI-2
Вернуться   Киевский форум > Социальный > Образование

Юридичні технології

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.11.2010, 18:08   #1
Приписанный
 Аватар для urtechnologis
IP:
Сообщений: 52
"Спасибок": 22
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Юридичні технології

У посібнику здійснено огляд інститутів цивільного, господарського та адміністративного процесу з позицій протидії вчиненню процесуальних диверсій та оптимізації вирішення юридичних конфліктів шляхом застосування юридичних технологій.

Нестандартне використання процесуальних дій визначається в аспекті використання комплексного методу та системного підходу в практичній, прикладній юриспруденції.

Посібник розрахований на студентів юридичних факультетів, юристів-практиків, і всіх тих, хто бажає познайомитися з іншою, на перший погляд прихованою, стороною процесуальної дійсності, що дозволить заощадити час на здобуття практичного досвіду.

Посібник корисний узагальненим баченням юридичних технологій як ефективного засобу вирішення юридичних завдань та подолання корупційних проявів державного апарату; містить для прикладу багато життєвих ситуацій та судової практики.Присвячується моїм викладачам з Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького та

Академії муніципального управління

З ВДЯЧНІСТЮ ЗА НАУКУ!ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Нестандартність правового мислення в роботі юриста

1.1.1 Мислення як діяльність людини

1.1.2 Функції мислення

1.1.3 Проблема практичного мислення

1.1.4 Тренування юридичного мислення у Німеччині

1.1.5 Нестандартність як якість мислення

1.1.6 Проблема «духу» та «букви» закону

1.1.7 Метод генерації ідей – метод мозкового штурму

1.2 Верховенство природного права

1.2.1 Верховенство права

1.2.2 Природне право

1.3 Юридичні технології: комплексний метод та системний підхід

1.3.1 Види технологій та їх характеристика

1.3.2 Юридична технологія як різновид соціальної технології

1.3.3 Правоохоронні та судові органи України

1.3.4 Юридична хитрість – «атака клонів»

1.3.5 «Шахова вилка» у юридичній технології

1.3.6 Тактика «напад на напад» у юридичній технології

1.3.7 Взірцева технологічна схема юридичної технології

РОЗДІЛ ІІ. Особлива частина

2.1 Процесуальні диверсії як деструктивна складова юридичних технологій

2.1.1 Теорія зловживання правом

2.1.2 Процесуальні диверсії

2.1.3 Класифікація процесуальних диверсій

2.2 Оптимізація вирішення юридичних справ на досудовій та судовій стадіях

2.2.1 Поняття оптимізації вирішення юридичних справ

2.2.2 Технологія досудового вирішення юридичних справ

2.2.3 Альтернативне розв’язання конфліктів

2.2.4 Оптимізація вирішення судових справ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
ВСТУПЗ позицій активної участі юристів у побудові правової держави та громадянського суспільства нам варто не тільки знати, але й уміти використовувати ефективні методи і способи захисту законних прав та охоронюваних законом інтересів. Адже, як і тисячі років тому, на даний час законодавство не лише закріплює права людини, але часто є інструментом для порушення останніх.

Хто з нас, сучасних громадян України, зможе з впевненістю сказати, що цілком можливо «виграти» справу в українському суді проти державного органу чи проти опонента в рази могутнішого за себе? Хто з нас може навести приклад такої перемоги? Впевнений – одиниці. Тому що право в нашій державі нерозривно пов’язане із силою. Тут варто пригадати вислів Б.Спінози про те, що в основі права лежить сила: чим більша міць людини (або ж держави), тим більше правим він і є.

До речі, в наш повсякденний вжиток стійко ввійшло це словосполучення - «виграти справу», що як неможна краще підтверджує правовий рівень в державі. Чому ми не кажемо «відновити справедливість», «відстояти власне право»? Адже, саме ці фрази свідчили б про верховенство власне права в кожному конкретному випадку, а не сили. Під силою тут слід розуміти не лише її фізичний прояв, а й матеріальні, фінансові та інші потужності.

Дана робота – це варіант доведення ефективності поєднання теорії та практики за допомогою нестандартного правового мислення. Нестандартне застосування процесуальних інститутів подається в аспекті використання комплексного методу та системного підходу в практичній юриспруденції шляхом застосування юридичних технологій.

Автор не претендує на істину в останній інстанції, оскільки нестандартне мислення є і буде предметом досліджень багатьох авторів, в тому числі й поза межами правових наук.

Мета роботи – спонукання до нестандартного мислення, пропозиція поглянути на процесуальні інститути з іншої точки зору. Завданням при цьому є надихнути юриста, громадянина, який самотужки захищає власне право, до створення власних юридичних технологій, на зразок поданих в роботі та апробованих алгоритмів нестандартного мислення та дій.

Визначена мета та завдання зумовили пропонований зміст роботи.

У першому розділі обґрунтовується важливість нестандартного правового мислення в роботі юриста та значення комплексного методу для позитивного вирішення правових конфліктів, охарактеризовано верховенство права у тісному зв’язку з природнім правом людини та переваги духу закону над буквою. Також з’ясовано питання, пов’язане

з проблемою практичного мислення. Зазначено, що складність юридичних проблем, багатогранність юридичної діяльності, її своєрідний характер зумовлює наявність професійно-правового мислення у працівників цієї категорії, оскільки основна частина юридичного мислення є нічим іншим як мистецтвом юридичної інтерпретації.

Автор роботи показує, що законотворення часто оминає думки та поради професійних розробників-юристів, що призводить до поганої якості законів. Характеризуючи специфіку прийняття нестандартних рішень, наведено метод генерації ідей – метод «мозкового штурму», який іноді називають технікою групового творчого мислення.

У роботі автором запропонована ідея юридичних технологій, для успішного створення та впровадження яких, правнику слід усвідомити значення верховенства права у державі та цінність природного права для громадянського суспільства, основними з яких є: право на життя, право на свободу та право на власність. Автор посібника стверджує, що в українському суспільстві має панувати верховенство саме природного права.

Науково-технічний прогрес призвів до технологізації не лише сфери матеріального виробництва, а й культури, гуманітарних наук. Соціальна технологія завжди детермінована певною суспільною проблемою і спрямована на розв'язання останньої, тому сутність юридичних технології має полягати у нерозривному зв’язку системного підходу та комплексного методу.

Характеризуючи основні правоохоронні та судові органи України автор роботи зазначає місце кожного з них у правоохоронній системі.

Другий розділ присвячений виявленню процесуальних диверсій та способам протидії останнім шляхом оптимізації вирішення юридичних справ на досудовій, позасудовій та судовій стадіях. Зокрема, розкрито відмінність понять «зловживання правами» від поняття «процесуальної диверсії», подано різні точки зору на проблему теорії зловживання правом паралельно з висвітленням практики українських судів. Охарактеризовані основні риси бюрократичного апарату та способи мінімізації його впливу. Також визначені альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів по відношенню до офіційного правосуддя.

Весь зміст роботи подається у нерозривному зв’язку з практикою. Ознайомлення з нею дозволить заощадити час, який необхідний випускникам юридичних вузів для напрацювання практичних навичок, а тих, хто вже практикує, дещо переосмислити деяке, можливо, занадто консервативне ставлення до практичної роботи.

Етичне обґрунтування охарактеризованого в роботі стилю практичної діяльності запропонував А.Смітюх, автор багатьох статей присвячених розгляду процесуальних диверсій. Зокрема, він зауважує, що нема нічого кращого для юриста, ніж, захищаючи порушене право в суді, бути причетним до відновлення справедливості. Проте, традиційні чесноти юриста – вміння переконувати та обґрунтовувати власну позицію, майстерне володіння матеріалами справи – майже не мають значення в справі, результат якої відомий ще до її початку. В цьому випадку перед юристом – представником приреченої на поразку сторони, яка усвідомлює обґрунтованість власної позиції по суті спору і, при цьому, неможливість досягнення результату, постає дилема: програти справу, діючи за всіма правилами, або обрати шлях здійснення процесуальних диверсій. Вказана в повній мірі відноситься й до юридичних технологій.

Історія збройних конфліктів свідчить, що тактику партизанської боротьби обирає той, хто приречений у відкритому протистоянні. А отже, з етичної точки зору застосування процесуальних диверсій та юридичних технологій виправдане, якщо юрист, усвідомлюючи справедливість власної позиції по суті спору, знає, що розгляд справи із-за певних сторонніх і не правових факторів неодмінно призведе до поразки.

Для більш ефективного засвоєння поданого у посібнику матеріалу даємо таку пораду: читайте й осмислюйте подане в ньому не тільки буквально, a й концептуально, тобто бажано спробувати прочитати матеріал поміж рядків, переосмислити його та зробити певні висновки.


добавлено через 2 минуты
Юридичні технології та нестандартне використання процесуальних інститутів. Науково-практичний посібник. Київ 2010.
© Кізіма Ігор Віталійович, Київ 2010

У посібнику здійснено огляд інститутів цивільного, господарського та адміністративного процесу з позицій протидії вчиненню процесуальних диверсій та оптимізації вирішення юридичних конфліктів шляхом застосування юридичних технологій.

Нестандартне використання процесуальних дій визначається в аспекті використання комплексного методу та системного підходу в практичній, прикладній юриспруденції.

Посібник розрахований на студентів юридичних факультетів, юристів-практиків, і всіх тих, хто бажає познайомитися з іншою, на перший погляд прихованою, стороною процесуальної дійсності, що дозволить заощадити час на здобуття практичного досвіду.

Посібник корисний узагальненим баченням юридичних технологій як ефективного засобу вирішення юридичних завдань та подолання корупційних проявів державного апарату; містить для прикладу багато життєвих ситуацій та судової практики.
___________
Юридичні технології Ігоря Кізіми в Google
urtechnologis вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 18:11   #2
Новичок
 Аватар для justvis
IP:
Сообщений: 1,208
"Спасибок": 552
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Юридичні технології

протидіяти вчиненню процесуальних диверсій неможливо
___________
УКРАЇНЦІ
"Людина, яка не шанує традицій і мови нації і країни, в якій живе, є туристом, або окупантом." К. Маркс
"Русский интеллигент заканчивается там, где начинается польский вопрос" А. Мицкевич.
justvis вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2011, 21:31   #3
Приписанный
 Аватар для urtechnologis
IP:
Сообщений: 52
"Спасибок": 22
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
- Автор темы - По умолчанию Re: Юридичні технології

Цитата:
Сообщение от justvis Посмотреть сообщение
протидіяти вчиненню процесуальних диверсій неможливо
А ви пропонуете мені відкрито написати, що книжичка вчить створювати процесуальні технології.
А словосполучення "читати поміж рядків" ні про що Вам не говорить?
___________
Юридичні технології Ігоря Кізіми в Google
urtechnologis вне форума  

Ответить с цитированием Вверх

Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.


Работает на vBulletin® Версия форума 3.х.х. Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

© ForumKiev.com 2007 - 2021